Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1491134257.7

  Starfsþjálfun húsasmiða 3
  STAÞ3SH30(AV)
  17
  Starfsþjálfun
  starfsþjálfun húsasmiða
  Samþykkt af skóla
  3
  30
  AV
  Nemandinn vinnur með sjálfstæðum hætti við fjölbreytta verkþætti á vinnustað og öðlast þjálfun, leikni og hæfni í að vinna sem húsasmiður. Nemandinn tekur sjálfstæðar ákvarðanir hvað varðar framvindu þeirra verka sem hann vinnur. Hann nýtir þá þekkingu og hæfni sem hann öðlast til að vinna við margskonar verk. Eftirfylgni með vinnu nemandans á tilgreindum verkþáttum er með ferilbók, sem nemandinn og iðnmeistari fylla inn í eftir framvindu. Æskilegt er að starfsþjálfun sé lokið áður en nemandinn hefur nám á lokaönn í skóla. Skólinn hefur eftirlit með starfsþjálfun nemandans og staðfestir hana með samþykkt sinni á ferilbókinni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingu og viðhaldi mannvirkja úr steinsteypu og tré
  • smíði og uppsetningu glugga, hurða og innréttinga
  • helstu aðferðum og tækjum við mælingar og notkun á nýjustu mælitækni
  • byggingareglugerð og skipulagslögum
  • reglugerðum er tengjast byggingarvinnusvæðum
  • lögum og reglugerðum sem fjalla um gömul hús
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna eftir teikningum og verklýsingum
  • byggja mannvirki úr steinsteypu og tré
  • vinna á trésmíðaverkstæði
  • fara eftir reglum um öryggi og hollustuhætti á vinnustað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna sem húsasmiður og leysa verkefni sem tilheyra greininni
  • vinna eftir teikningum og verklýsingum við húsasmíði
  • fylgja þeim öryggiskröfum sem gerðar eru á vinnustað
  • nýta sér mismunandi námsleiðir að námi loknu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum meistara í viðkomandi grein.