Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1491405359.31

  Inngangur að bókfærslu
  BÓKF1IB05
  4
  bókfærsla
  bókfærsla, inngangur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Fjallað er um bókhaldshringrásina og helstu reglur tvíhliða bókhalds. Fjallað er um grundvallarhugtökin eignir og skuldir, gjöld og tekjur. Lögð er áhersla á að nemendur verði færir um að annast almennar færslur í dagbók, hafi skilning á uppgjöri og geti sett fram einfaldan efnahags- og rekstrareikning. Nemendum er veitt innsýn í notkun flestra reikninga sem telja má til grunnreikninga í fjárhagsbókhaldi. Nemendum er gerð grein fyrir tilgangi bókhalds og kynnt helstu lög um bókhald og virðisaukaskatt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum bókfærslu:
  • debet og kredit
  • eignum og skuldum
  • gjöldum og tekjum
  • virðisaukaskatti og tilgangi hans
  • helstu lögum um bókhald
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa einfaldar dagbókarfærslur
  • stilla upp prófjöfnuði
  • færa niðurstöður dagbókar í aðalbók
  • setja upp efnahags- og rekstrarreikning
  • reikna út hagnað og tap
  • gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil
  • gera upp virðisaukaskatt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta sett upp einfalt bókhald ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta gert einfaldar færslur í fjárhagsbókhaldi ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá FS.