Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1491999241.87

  Kynja og jafnréttisfræðsla
  KYFR2IK05
  1
  Kynjafræði
  Kyn, jafnrétti, kyngervi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er staða kynjanna í samfélaginu greind og skoðuð. Birtingarmyndir kynjamisréttis og annars félagslegs misréttis eru ræddar og áhrif þess á persónulega hamingju og samfélagslega velsæld sett í samhengi. Meðal umfjöllunarefna eru vændi, kynhlutverk, klám, ofbeldi, mansal, staðalmyndir og fjölmiðlar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • stöðu kynjanna í samfélögum nær og fjær.
  • birtingarmyndum misréttis.
  • áhrifum fjölmiðla og staðalmynda á sjálfsmynd.
  • tengslum kynhlutverka og vinnumarkaðar.
  • samhengi félagsmótunar, viðhorfa og væntinga.
  • mikilvægi vitundarvakningar á félagslegum vandamálum.
  • hugtökum kynjafræðinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita kynjagleraugum á félagslegan veruleika.
  • rökræða um stöðu kynjanna og orsakir misréttis.
  • tjá sig um efnisþætti í ræðu og riti.
  • skoða eigin viðhorf og væntingar.
  • beita hugtökum í umræðu um jafnréttismál.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • glöggva sig á eigin stöðu m.t.t. kyns sýns.
  • setja sjálfan sig í samhengi félagsmótunar og kynhlutverka.
  • taka afstöðu til ólíkra málefna er varða jafnréttismál.
  • rökstyðja eigin skoðanir.
  • skilja valdatengsl í samfélaginu.
  • átta sig á eigin ábyrgð í samfélagslegu tilliti.
  • beita gagnrýnni hugsun kerfisbundið.
  • setja sig í spor annarra.
  • yfirfært ójafnrétti eins hóps á annan.
  Mæting og þátttaka nemenda er lykilatriði í kennslufræði áfangans. Nemendur skrifa leiðabók um alla efnisþætti áfangans og viðra skoðanir sínar og upplifanir. Eitt stærra verkefni. Hugtakapróf.