Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1492789588.57

  Verkstæðisfræði
  BVVE2VE03
  9
  Verkstæðisfræði
  Verkstæðisfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Farið yfir vinnuverndarmál, svo sem reglur um heilbrigði, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, ýmsar hættur í störfum og örugg vinnubrögð. Skoðuð áhöld og verkfæri sem notuð eru á ökutækjaverkstæðum. Skoðuð sérverkfæri og áhöld til sérgreindra verka. Farið yfir notkunarsvið og vinnuverndaratriði sem tengjast ýmsum verkstæðisbúnaði, einkum málmsuðutækjum, lyftitækjum, þrýstilofts- og rafknúnum tækjum og aflverkfærum. Farið yfir meðhöndlum skrúffestinga, þ.m.t. að gera við skrúfgang og bora úr slitna bolta. Fjallað um hættuleg efni og eitrunarhættu og bruna- og sprengihættu. Mikilvægi þess að íhuga hættur og þekkja viðbrögð við óhöppum. Hreinlæti og meðferð úrgangs og spilliefna. Áhersla á fagmennsku við alla þætti sem snerta starfið.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim almennu og sérstöku hættum sem fylgja störfum á ökutækjaverkstæðum og valdið geta slysum, sjúkdómum og skemmdum á verðmætum
  • persónulegum öryggisbúnaði og reglum um notkun
  • öryggis- og hlífðarbúnaði sem er á tækjum eða verkfærum
  • helstu almennu verkfærum og sérverkfærum sem notuð eru á ökutækjaverkstæðum, notkun þeirra og umhirðu
  • algengum skrúffestingum og lyklastærðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta hættur á vinnustað
  • velja réttan hlífðarbúnað
  • velja réttu verkfærin
  • nota stærri sem smærri verkfæri við vinnu á ökutækjaverkstæðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera grein fyrir þýðingu hugtaksins fagmennska
  • lýsa reglum um hreinlæti og meðferð úrgangs og spilliefna
  • sýna hvernig nota á persónulegan öryggisbúnað
  • gera grein fyrir samábyrgð allra á vinnustaðnum um örugg vinnubrögð
  • meta ástand almennra áhalda og verkfæra sem notuð eru á ökutækjaverkstæðum
  • lýsa meðferð, hirðu og beitingu almennra áhalda og verkfæra sem notuð eru á verkstæðum
  • lýsa notkun og meðferð verkstæðisbúnaðar: málmsuðutækja, lyftitækja, þrýstilofts- og rafknúinna tækja, aflverkfæra og ýmissa léttitækja
  • gera við skrúfgang og bora úr slitna bolta
  Verklegt mat; nemandinn nefnir, lýsir og greinir frá notkun og beitingu og hirðu tækja og búnaðar á verkstæðum fyrir ökutæki. Hann sýnir að hann hafi vald á undirstöðuverkþáttum s.s. að gera við skrúfgang og bora úr slitna bolta. Skriflegt mat; nemandinn leysir próf um almenna og fræðilega þætti áfangans.