Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493375348.71

  Teikningar og verklýsingar
  TEIK2HS05
  9
  teikning
  Teikningar og verklýsingar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum læra nemendur grunnatriðin í lestri byggingauppdrátta og fá þjálfun í að teikna verkstæðisunna byggingarhluta með áherslu á glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga. Fjallað er um muninn á aðal- og séruppdráttum, mælikvarða þeirra, tilgang og einkenni. Gerð er grein fyrir hönnunarforsendum í byggingarreglugerð, stöðlum, verklýsingum og lögð áhersla á að þjálfa notkun og skilning á hvers konar verkgögnum sem tengjast verkstæðisunnum byggingarhlutum úr tré og tréefnum. Mikilvægt er að nemendur þjálfist í gerð rissteikninga við útfærslur deililausna og geri einfalda efnislista og kostnaðarútreikninga á grundvelli verkupplýsinga. Áfanginn er bæði ætlaður húsa- og húsgagnasmiðum og byggist aðallega á verkefnavinnu og útskýringum og umfjöllun kennara eftir því sem þörf er á. Mikilvægt er að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð við upplýsingaleit og gagnaúrvinnslu.
  GRUN1FY05 Grunnteikning.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • verkstæðisunnum byggingarhlutum úr tré og helstu útfærslum þeirra
  • ákvæðum reglugerða um glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
  • íslenskum stöðlum um glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
  • stöðluðum málum á gluggum, hurðum, innréttingum og tréstigum
  • öllum gerðum uppdrátta og teikninga og öllum almennum teiknitáknum
  • fagheitum í glugga-, hurða -, innréttinga- og stigateikningum
  • lestri byggingauppdrátta
  • notkun byggingarreglugerðar
  • notkun vinnuteikninga og verklýsinga
  • blaðstærðum, mælikvörðum og teikniáhöldum
  • teikniaðferðum og teiknireglum fyrir verkstæðisunna byggingarhluta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera kostnaðarútreikninga og verklýsingar
  • vinna eftir reglugerðum
  • magntaka/vinna eftir teikningum og verklýsingum
  • öðlast innsýn í tæknilegar útfærslur vegna álags og einangrunar
  • teikna vinnuteikningar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styðjast við Rb-blöð í upplýsingaleit og við gerð teikninga
  • lesa og vinna með teikningar af verkstæðisunnum byggingarhlutum
  • lesa og skilja merkingar á teikningum og meðfylgjandi verklýsingar
  • gera einfalda efnislista og kostnaðarútreikninga á grundvelli teikninga
  • rissa og teikna einfalda glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
  • gera rissmyndir og eftir atvikum nota fjarvídd til að sýna rýmisútfærslur
  • gera séruppdrætti og sýna deililausnir með tilheyrandi vikmálum
  • vinna og hugsa sjálfstætt
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá