Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493387693.93

  Heilbrigðisfræði
  HBFR1HH05
  9
  heilbrigðisfræði
  forvarnir, heilbrigðisvandamál, heilbrigðisþjónusta
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er heilbrigðishugtakið skilgreint. Lögð er áhersla á hlutverk og sögulega þróun heilbrigðisfræði og áhrif hennar á nútíma heilbrigðismál. Fjallað er um helstu heilbrigðisvandamál í nútíma samfélagi og forvarnir gegn þeim. Áhersla er lögð á forvarnarstarf gegn sjúkdómum og slysum, áhættuþætti sem þeim tengjast og hvernig einstaklingar geta haft áhrif á eigið heilbrigði. Fjallað er um skipulag heilbrigðisþjónustunnar og helstu stofnanir, sem móta stefnu í forvörnum, heilsueflingu og heilbrigðisfræðslu. Einnig er fjallað um smitsjúkdómavarnir, kynsjúkdómavarnir, tóbaksvarnir, áfengis- og vímuefnavarnir, geðvernd, beinvernd og mæðra- og ungbarnavernd. Fjallað er um umhverfisheilbrigðisfræði og tengsl mengunar og sjúkdóma skoðuð ásamt helstu mengunarvörnum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • heilbrigðishugtakinu
  • sögulegri þróun heilbrigðisfræði og áhrifum á heilbrigðismál
  • helstu heilbrigðisvandamálum í nútíma samfélagi og forvörnum gegn þeim
  • uppbyggingu og skipulagi heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi
  • aðferðum og aðgerðum sem stuðla að heilsueflingu og forvörnum sjúkdóma
  • ábyrgð einstaklingsins á eigin heilsu
  • helstu umhverfisþáttum sem ógnað geta heilbrigði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lýsa uppbyggingu og skipulagi heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi
  • afla á fjölbreyttan hátt þekkingar um aðgerðir og aðferðir sem stuðla að slysavörnum, heilsueflingu og forvörnum sjúkdóma
  • sýna í verki að hann tekur ábyrgð á eigin heilsu
  • gera grein fyrir umhverfisþáttum sem geta ógnað heilbrigði manna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra heilbrigðishugtakið út frá mismunandi menningarheimum
  • greina samspil lífsstíls og heilsu
  • greina eigin lífsstíl og áhættuþætti tengda honum
  • álykta um áhrif heilbrigðisfræðinnar á þróun heilbrigðismála í nútímanum
  • miðla á skapandi hátt upplýsingum um helstu heilbrigðisvandamál og forvarnir þeirra
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá