Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493388854.34

  Sjúkdómafræði 1
  SJÚK2MS05
  4
  Sjúkdómafræði
  Meinafræði, sjúkdómar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um þróun sjúklegra breytinga í mannslíkama frá frumulöskunum til sjúkdóma í líffærakerfum. Viðbrögðum frumna og vefja við álagi er lýst og hlutverki samvægisferla í viðhaldi heilbrigðis. Fjallað er um grundvallarhugtök í meinafræði eins og ónæmisviðbrögð, viðgerðarferli og vefjadrep. Fjallað er um sýkingar, erfðir og æxlisvöxt og tengsl umhverfisáhrifa og sjúklegra breytinga í líkama. Áhættuþættir, einkenni, orsakir, afleiðingar og meðferðamöguleikar algengra sjúkdóma í stoðkerfi, taugakerfi og þekjukerfi eru teknir til umfjöllunar. Latneskt nafngiftakerfi í meinafræði og sjúkdómafræði er útskýrt.
  HJÚK1AG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum fræðilegum hugtökum sem tengjast efni áfangans
  • mikilvægi samvægis fyrir heilbrigði líkamans
  • þróun sjúklegra breytinga í líkama
  • viðbrögðum frumna, vefja, líffæra, líffærakerfa við álagi og samvægistruflunum
  • algengum sýkingum í mannslíkama og einkennum þeirra
  • samspili umhverfis-og erfðaþátta í sjúkdómsþróun
  • flokkun, hegðun og frumorsökum æxlisvaxtar
  • áhættuþáttum, einkennum, orsökum, afleiðingum og meðferðarmöguleikum algengra sjúkdóma í þekjukerfi, stoð- og taugakerfi
  • fjölbreyttum miðlum til þess að viðhalda og þróa þekkingu sína í sjúkdóma-og meinafræði
  • latneskum nafngiftum í meinafræði og sjúkdómafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota algeng fræðileg hugtök sem tengjast efni áfangans
  • bera saman þróun sjúklegra breytinga í frumum, vefjum, líffærum og líffærakerfum
  • bera saman löskunaráhrif og smithæfni algengra sýkinga í mannslíkama
  • gera grein fyrir samspili umhverfis-og erfðaþátta í sjúkdómsþróun
  • útskýra flokkun, hegðun og frumorsakir æxlisvaxtar
  • gera grein fyrir áhættuþáttum, einkennum, orsökum, afleiðingum og meðferðarmöguleikum algengra sjúkdóma í þekjukerfi, stoð- og taugakerfi
  • nota fjölbreytta miðla til þess að viðhalda og þróa þekkingu sína í sjúkdóma-og meinafræði
  • nota latneskar nafngiftir yfir sjúkdóma og hugtök í meinafræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rekja þróun sjúklegra breytinga í frumum, vefjum, líffærum og líffærakerfum og útskýra viðbrögð líkamans við þeim
  • viðhafa viðeigandi smitgát vegna smitandi sjúkdóma
  • draga ályktanir um möguleg áhrif umhverfislaskana og erfðagalla á sjúkdómsþróun
  • miðla þekkingu um meinafræði og sjúkdóma í þekjukerfi, stoðkerfi og taugakerfi á fjölbreyttan og skapandi hátt
  • nýta þekkingu sína í sjúkdómafræði í starfi
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá