Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493389097.99

  Verknám á sjúkrahúsi
  VINN2LS08
  4
  Verknám
  Lyflækningahjúkrun, skurðlækningahjúkrun
  Samþykkt af skóla
  2
  8
  Vinnustaðanámið fer fram á almennri deild á sjúkrahúsi s.s. skurð- og lyflækningadeildum. Verklegur hluti áfangans er 15 átta klukkustunda vaktir á önn. Nemendur vinna jafnframt verkefni tengt viðfangsefnum vinnustaðanámsins. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandi fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða og öðlast þjálfun í þeim. Í upphafi tímabils setur nemandi sér persónuleg og fagleg markmið um vinnustaðanámið. Á meðan á vinnustaðanámi stendur skal nemandi fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.
  HJÚK2HM05,HJÚK2TV05 eða samhliða námi í þessum áföngum
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • athöfnum daglegs lífs (ADL) við umönnun sjúklinga á sjúkrahúsum
  • viðurkenndum reglum um smitgát og sýkingavarnir
  • fylgikvillum rúmlegu
  • faglegri umhyggju og samskiptum í hjúkrunarstörfum
  • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi sjúklings
  • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem notuð eru í hjúkrunarstörfum
  • skráningu hjúkrunar
  • mikilvægi þagnarskyldu
  • réttindum sjúklinga samkvæmt lögum
  • undirbúningi sjúklings fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir
  • mikilvægi forgangsröðunar í hjúkrunarstörfum
  • sýnatökum og meðferð sýna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta sjálfsbjargargetu og þarfir sjúklingins í athöfnum daglegs lífs
  • vinna eftir reglum um smitgát og sýnatökur
  • sýna sjúklingi faglega umhyggju í hjúkrun
  • taka þátt í að mæla og skrá algengar athuganir hjá sjúklingum
  • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
  • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
  • forgangsraða eigin störfum
  • vinna samkvæmt hjúkrunarferli
  • útskýra mikilvægi þagnarskyldu og réttindi sjúklinga
  • taka þátt í hjúkrun sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
  • geta tekið þátt í hjúkrun sjúklingi fyrir og eftir aðgerð og rannsóknir
  • virða og rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og trúnaðar við sjúkling
  • sýna hæfni í samskiptum við sjúklinga og samstarfsfólk
  • sýna faglega umhyggju í hjúkrun
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá