Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493741037.49

  Verknám á sérdeildum
  VINN3GH08
  4
  Verknám
  geðhjúkrun, heilsugæsla
  Samþykkt af skóla
  3
  8
  Vinnustaðanámið/verknámið fer fram á sérdeildum s.s. gjörgæsludeildum, kvennadeild, endurhæfingardeildum, líknardeildum, geðdeildum eða heilsugælustöðvum og í heimahjúkrun. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandinn skal skipuleggja hjúkrunarstörf sín í samvinnu við leiðbeinanda og geta yfirfært bóklega þekkingu á hjúkrunarviðfangsefni sem hann vinnur við á deildinni. Nemandinn skal fá þjálfun í því að vinna sjálfstætt, sýna frumkvæði og forgangsraða verkefnum sínum með þarfir skjólstæðinga að leiðarljósi. Nemandinn fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða. Í upphafi tímabils setur nemandinn sér persónuleg og fagleg markmið um verknámið. Á meðan á verknámi stendur skal nemandinn fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.
  VINN3ÖH08
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi heildrænnar hjúkrunar
  • helstu þáttum sem hafa áhrif á heilsu og lífsgæði skjólstæðinga
  • helstu hjálpartækjum sem notuð eru í hjúkrunarstörfum
  • faglegri umhyggju og samskiptum í hjúkrunarstörfum
  • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga
  • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem notuð eru
  • sjálfsákvörðunarrétti og réttindum sjúklinga samkvæmt lögum
  • mikilvægi forgangsröðunar í hjúkrunarstörfum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • sýna skjólstæðingum og aðstandendum virðingu og faglega umhyggju
  • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
  • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
  • sýna frumkvæði og forgangsraða eigin störfum
  • skrá og vinna samkvæmt hjúkrunarferli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
  • virða og rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og mikilvægi trúnaðar
  • sýna hæfni í samskiptum og samstarfi við skjólstæðinga, aðstandendur þeirra og samstarfsfólk
  • leggja sitt að mörkum í þverfaglegri samvinnu
  • hjúkra sjúklingum við margbreytilegar aðstæður
  • útskýra mikilvægi þagnarskyldu og réttindi sjúklinga
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá