Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493820346.94

  Afl- og varmafræði
  EÐLI2AV05
  18
  eðlisfræði
  Afl- og varmafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga vinna nemendur með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum afl- og varmafræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru í náttúruvísindum. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Einingakerfi og meðferð eininga í útreikningum, mæling lengdar, tíma og massa, lýsing hreyfingar eftir beinni línu, hreyfilögmál Newtons, núningskraftar, samband vinnu og mismunandi orkuforma, varðveislulögmál orku, skriðþungi og varðveisla hans í línulegum árekstrum, þrýstingur í vökvum og lofttegundum, hiti og hreyfing efniseinda, ástandsjafna lofttegunda, varmaorka og varmaleiðni, varmarýmd, eðlisvarmi og fasaskipti. Áhersla verður lögð á að tengja verkefni við reynslu nemendanna og daglegt líf.
  A.m.k. 10 fein. í stærðfræði á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einingakerfi (SI) og táknum/hugtökum afl- og varmafræði
  • helstu hugtökum á íslensku og ensku
  • tenglsum afl- og varmafræði við aðrar raungreinar, samfélag og umhverfi
  • kraftlögmálum Newtons
  • orku og varðveislu hennar
  • þrýstingi
  • hita
  • ástandsjöfnu kjörgass
  • varma, varmarýmd og fasaskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota markverða tölustafi með viðeigandi einingum í útreikningum
  • setja fram og túlka gröf er lýsa hreyfingu hluta
  • nota stærðfræði við lausn verkefna/jafna
  • vinna sjálfstætt að framkvæmd verklegra æfinga og útskýra niðurstöður út frá verklýsingu/tilraunaseðli
  • beita hreyfilögmálum Newtons
  • vinna með orkuhugtakið og tengsl þess við vinnuhugtakið
  • beita gaslögmálinu
  • leysa einföld verkefni um varma og varmaskipti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman efnisþætti afl- og varmafræði og beita skipulegum aðferðum við úrlausn einfaldra viðfangsefna
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • útskýra og draga ályktanir út frá niðurstöðum verklegra æfinga
  • sýna sjálfstæði við að miðla niðurstöðum verklegra æfinga og annarra verkefna áfangans
  • skiptast á skoðunum við aðra um lausnir og útskýra hugmyndir sínar og lausnir á skilmerkilegan hátt
  • tengja afl- og varmafræði við daglegt líf, umhverfi og aðrar fræðigreinar
  • sjá notagildi eðlisfræðinnar í daglegu lífi og við tækniþróun samfélagsins
  • geta fylgst með og tekið þátt í upplýstri umræðu og mótað afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag
  • vera læs á vísindafréttir sem tengjast sviði áfangans
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.