Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493914111.22

  Húsaviðgerðir og breytingar
  HÚSV3HU05
  2
  Húsaviðgerðir og breytingar
  Húsaviðgerðir og breytingar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um viðgerðir og breytingar á eldri byggingum og mannvirkjum úr tré og steini. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að varðveita byggingarsögulegt gildi húsa á sama tíma og reynt er að koma til móts við kröfur nútímans um endingu, þægindi og brunavarnir með hliðsjón af lögum og reglum. Farið er yfir greiningu á fúa- og steypuskemmdum, endurnýjun á burðarvirkjum, klæðningum, gluggum, hurðum og öðrum byggingarhlutum. Jafnframt lærir nemandinn um algenga breytingavinnu svo sem endurnýjun á gleri, smíði viðbygginga eins og glerskála, breytingar á þökum s.s. smíði þakkvista. Kennslan er aðallega bókleg en einnig verkleg þar sem við á. Lögð er áhersla á minni verkefni og sýnikennslu. Áfanginn er ætlaður verðandi húsasmiðum.
  HÚSA3HU09 og HÚSA3ÞÚ09
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögum og reglugerðum um húsafriðun og breytingar á húsum
  • endurnýjun burðavirkja
  • endurnýjun og viðhaldi á mannvirkjum
  • öryggi og öryggisbúnaði við viðgerða- og breytingavinnu
  • byggingarsögu tré- og steinhúsa á Íslandi
  • notkun bárujárns í klæðningar hérlendis
  • mismunandi eiginleikum efna til klæðninga utanhúss þ.m.t. bárujárn
  • byggingarsögulegu gildi húsa og mannvirkja
  • mikilvægi brunavarna við viðgerðir og endurnýjun
  • reglum um öryggi og öryggisbúnað við viðgerða- og breytingavinnu
  • skemmdum af völdum sveppa og skordýra í tréverki
  • orsökum og afleiðingum tæringar og veðrunar á málmum
  • notkun bárujárns í klæðningar hérlendis
  • eiginleikum og notkunarsviði bárujárns sem klæðningarefnis
  • uppbyggingu bárujárnsklæðninga og festingum
  • frágangi bárujárns við mismunandi byggingarhluta
  • málun og viðhaldi bárujárnsklæðninga
  • nýsmíði við eldri hús og endurnýjun á gleri
  • smíði glerskála, svala, kvista, sólpalla og skjólveggja við eldri hús
  • endurnýjun á gleri og útfærslur á glerjun hallandi byggingarhluta
  • mismunandi hurðakerfum í glerskálum og glervirkjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina algengustu skemmdir á tré, steinsteypu og málmi utanhúss
  • gera við trévirki án þess að rýra burðargetu þess
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina steypuskemmdir og meta umfang þeirra í grófum dráttum
  • framkvæma tæknilegar útfærslur á tengingu eldri og nýrra byggingarhluta
  • leggja mat á afleiðingar mismunandi lausna fyrir varðveislugildi mannvirkja
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá