Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1493994656.22

  Vél- og trésmíði
  TRÉS1VT08
  7
  trésmíði
  Vél- og trésmíði
  Samþykkt af skóla
  1
  8
  Í áfanganum eru kennd grunnatriði trésmíða með áherslu á þekkingu og færni í notkun trésamsetningar, límingar, pússning og yfirborðsmeðferð. Haldið er áfram umfjöllun um efnisfræði tréiðna þar sem ítarlegar er farið í ýmsa eðliseiginleika viðar, flokkun, merkingar og þurrkun. Nemendur kynnast notkun algengra tegunda viðarlíms og yfirborðsefna, vinnubrögðum og öryggisþáttum. Í áfanganum læra nemendur grunnatriði í véltrésmíði. Fjallað er um algengustu trésmíðavélar sem notaðar eru í tré- og byggingaiðnaði, meðferð þeirra og viðhald. Farið er yfir helstu notkunarmöguleika einstakra véla og tækja, stillingar, fyrirbyggjandi viðhald, hlífar, hjálpartæki, líkamsbeitingu og öryggismál og nemendur fá innsýn í að velja og skipta um helstu eggjárn. Lögð er áhersla á notkunarleiðbeiningar og merkingar á tækjum og búnaði. Mikilvægt er að nemendur læri um ábyrgð sína í umgengni við trésmíðavélar og að takast ekki á við vélavinnu án fullnægjandi undirbúnings, hjálpar- og öryggisbúnaðar. Áfanginn er bæði kenndur á námsbrautum fyrir húsasmiði og húsgagnasmiði.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • vinnuaðstöðu og vinnuumhverfi
  • umgengni, ábyrgð og notkun á algengustu trésmíðavélum
  • öryggisþáttum og viðhaldi trésmíðavéla
  • vinnuaðstöðu og vinnuumhverfi tiltekinna trésmíðavéla
  • smíðisfestingum sem notaðar eru í trésmíði
  • einstökum samsetningum og notkunarsviði þeirra
  • þvingum og vinnuaðferðum við samsetningar í trésmíði
  • algengustu gerðum og notkunarsviðum viðarlíms
  • nöglum og skrúfum og notkun þeirra í trésmíði
  • öryggisreglum fyrir meðferð og notkun einstakra límtegunda
  • grunnatriðum í yfirborðsmeðferð smíðaviðar og plötuefnis
  • helstu yfirborðsefnum á tré og notkunarsviðum þeirra
  • virkni og notkunarsviðum einstakra trésmíðavéla
  • uppbyggingu og notkun algengustu trésmíðavéla
  • algengustu slysavöldum og slysum í véltrésmíði og afleiðingum þeirra
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði sem notaður er í véltrésmíði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota áhöld til mælinga og uppmerkinga
  • nota mismunandi tegundir verkfæra, véla og efna
  • nota helstu trésamsetningar við einfalda trésmíði
  • lesa merkingar og flokka efni með tillit til útlits og styrks
  • nota mismunandi tegundir verkfæra, véla og efna á byggingarstað og verkstæðum
  • skipta um helstu skurðarverkfæri undir eftirliti
  • smíða einfalda hluti í trésmíðavélum undir eftirliti
  • beita algengustu stillingum og nota aukabúnað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • aðlaga sig að mismunandi vinnuumhverfi
  • velja smíðavið fyrir einstök verkefni og rökstyðja valið
  • flokka timbur með hliðsjón af leiðbeiningum
  • viðhalda og yfirfara ástand öryggisþátta trésmíðavéla
  • undirbúa verk fyrir yfirborðsmeðferð með pússningu eða slípun
  • bera yfirborðsefni á tré með mismunandi hætti
  • beita öryggisreglum og öryggisráðstöfunum við yfirborðsmeðferð
  • smíða einfalda nytjahluti eftir teikningum og verklýsingum
  • beita vinnuskipulagi í trésmíði og fylgja aðgerðalista við vinnu
  • efna niður og vinna tré í höndum fyrir endanlega samsetningu
  • ganga úr skugga um gæði smíðishluta fyrir samsetningu
  • nota þvingur markvisst til að fá smíðishlut réttan í límingu
  • mæla og taka úr fyrir smíðisfestingum og setja endanlega upp
  • velja heppilegar trésmíðavélar með hliðsjón af verkefni
  • velja snúnings- og mötunarhraða fyrir trésmíðavélar
  • nota algengustu trésmíðavélar til að efna og forma
  • athuga rétta virkni og öryggisbúnað fyrir gangsetningu véla
  • nota viðeigandi öryggisbúnað í hverju tilviki til að fyrirbyggja slys
  • nota rétta staðsetningu og líkamsbeitingu við vélavinnu
  • hreinsa og framkvæma fyrirbyggjandi viðhald á trésmíðavélum
  Námsmat er útfært í námsáætlun í samræmi við skólanámskrá