Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1494331558.43

  Járningar og hreyfifræði
  HEST2JA05
  7
  hestamennska
  Járningar og hreyfifræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Þessi áfangi er samblanda af verklegri og bóklegri kennslu. Hér verður farið ítarlega í hreyfifræði hrossa í ólíkum gangtegundum og hvernig járningar geta haft áhrif á hreyfingu hrossa. Farið verður ítarlega í líffræðina bak við járningar; hófann og fæturna. Nemendur fá svo verklega kennslu í grunnaðferðum járninga, þar sem lögð er áhersla á jafnvægi og heilbrigða hófa.
  HEST1HE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum sem tengjast hófum og fótum hestsins
  • áhrifum járninga á hreyfingu hestsins
  • líffræði hófa og fóta hesta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta fræðilegt efni jafnt á íslensku sem og erlendum tungumálum
  • beita gagnrýninni hugsun
  • beita röksemdarfærslu og draga ályktanir út frá staðreyndum
  • beita grunnaðferðum í járningu
  • greina hreyfingar og gagnlag hestsins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla þekkingu sinni til annarra
  • beita gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
  • nota hópavinnu til þess að leysa stærri og umfangsmeiri verkefni
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt bókleg og verkleg verkefni sem eru metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.