Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1494670595.4

  Starfsþjálfun - bíliðngreinar
  STBL2AH05
  2
  Starfsþjálfun - bíliðngreinar
  Annar hluti
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Starfsþjálfun er skilgreindur hluti af námi í bíliðngreinum. Henni er ætlað að þjálfa frekar hæfni nemenda á þeim sviðum sem nám þeirra á brautinni nær til. Á vinnustað fá þeir tækifæri til að takast á við raunveruleg verkefni við þær aðstæður sem fyrir hendi eru hverju sinni. Nemendur kynnast af eigin raun þeirri menningu sem fyrir hendi er í íslenskum fyrirtækjum og eru beinir þátttakendur í henni. Gert er ráð fyrir að hverjum nema fylgi ferilbók þar sem grein er gerð fyrir þjálfun hans. Þeir verkþættir sem nemandi framkvæmir eru tíundaðir, mat lagt á framgöngu hans, verktækni, vinnuhraða og hæfni í viðkomandi iðngrein. Nemandi og atvinnurekandi, eða fulltrúi hans, bera sameiginlega ábyrgð á skráningu í ferilbók.
  Nemendur skulu vera í eða hafa lokið námi í bílasmíði, bifvélavirkjun eða bílasmíði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim efnum sem unnið er með í bíliðngreinum.
  • þeim tækjum sem notuð eru við vinnu í bíliðngreinum.
  • meðferð spilliefna og úrgangs.
  • virkni kerfa og íhluta bifreiða.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla málma, plastefni, vélar, vélarhluta og aðra íhluti bifreiða.
  • nota helstu handverkfæri sem tengjast viðkomandi iðngrein.
  • vinna við hand- og tölvustýrð tæki sem notuð eru á verkstæðum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa teikningar, málsetja, draga upp útflatninga, gera efnislista, meta viðgerðarþörf og kostnað.
  • vera ávallt meðvitaður um þær hættur sem fylgja störfum í bíliðngreinum og þær öryggiskröfur sem gerðar eru á vinnusvæðum.
  • skipuleggja verkferla, setja upp verkþáttaröð og verkáætlun og vinna samkvæmt henni.
  • eiga í samskiptum við samstarfsfólk, birgja og verkkaupa. Hann þekkir skipulag vinnustaðanáms og hlutverk þess í námi hans.
  Námsmat er gert samkvæmt ákvæðum ferilbókar viðkomandi iðngreinar.