Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1494676059.87

  Starfsþjálfun - málm- og véltæknigreinar
  STMV3SH15
  3
  Starfsþjálfun - málm- og véltæknigreinar
  Seinni hluti
  Samþykkt af skóla
  3
  15
  Nám á vinnustað er skilgreindur hluti af námi á málm- og véltæknibraut. Vinnustaðanámi er ætlað að þjálfa frekar hæfni nemenda á þeim sviðum sem nám þeirra á brautinni nær til. Á vinnustað fá þeir tækifæri til að takast á við raunveruleg verkefni við þær aðstæður sem fyrir hendi eru hverju sinni. Nemendur kynnast af eigin raun þeirri menningu sem fyrir hendi er í íslenskum fyrirtækjum og eru beinir þátttakendur í henni. Gert er ráð fyrir að hverjum nema fylgi ferilbók þar sem grein er gerð fyrir þjálfun hans. Þeir verkþættir sem nemandi framkvæmir eru tíundaðir, mat lagt á framgöngu hans, verktækni, vinnuhraða og hæfni í viðkomandi iðngrein. Bera nemandi og atvinnurekandi eða fulltrúi hans sameiginlega ábyrgð á skráningu í ferilbók.

  Þessi áfangi er seinni áfanginn af tveimur í vinnustaðanámi.
  Nemandi þarf að hafa lokið námi á málm- og véltæknibraut. Hafa ber samráð við kennslustjóra vegna forkrafna fyrir vinnustaðanám.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim efnum sem unnið er með í málmiðnaði.
  • þeim tækjum sem notuð eru við vinnu í málm- og véltæknigreinum.
  • meðferð spilliefna og úrgangs.
  • framleiðsluferli algengra smíðamálma, smíðahæfni, merkingum og efnisstöðlum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla málma, vélar og vélarhluta.
  • nota helstu handverkfæri sem tengjast viðkomandi iðngrein.
  • vinna við hand- og tölvustýrð tæki sem notuð eru á verkstæðum.
  • sjóða málma og velja suðutækni og -aðferð við hæfi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa teikningar, málsetja, draga upp útflatninga, gera efnislista, meta efnisþörf og kostnað.
  • vera ávallt meðvitaður um þær hættur sem fylgja störfum í málmiðnaði og þær öryggiskröfur sem gerðar eru á vinnusvæðum.
  • skipuleggja verkferla, setja upp verkþáttaröð og verkáætlun og vinna samkvæmt henni.
  • eiga í samskiptum við aðra iðnaðarmenn, hönnuði, tæknifólk og verkkaupa. Hann þekkir skipulag vinnustaðanáms og hlutverk þess í námi hans.
  Námsmat er gert samkvæmt ákvæðum ferilbókar viðkomandi iðngreinar.