Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1494937006.06

  Lífríki, staðhættir og menning við Skjálfanda
  HVAL1SK05(11)
  None
  Hvalaskoðun
  Lífríki, staðhættir og menning við Skjálfanda
  í vinnslu
  1
  5
  11
  Í áfanganum er fjallað um lífríki, staðhætti og menningu við Skjálfanda. Nemendur fræðast um helstu dýrategundir á svæðinu með sérstakri áherslu á hvali og hegðun þeirra. Jarðfræði svæðisins og veðurfari eru gerð skil auk þess sem fjallað er um sögu svæðisins og helstu þjóðsögur sem tengjast svæðinu. Lögð er áhersla á að nemendur geti gert þekkingu sinni skil á íslensku og ensku.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lífríki sjávar með áherslu á Skjálfandaflóa og landsvæðið þar í kring
  • tengslum búsvæða og lífríkis og tengslum lífvera innbyrðis
  • áhrifum mannsins á lífríkið
  • helstu dýra- og plöntutegundum í og við Skjálfandaflóa með sérstakri áherslu á hvali og sjófugla og æti þessara tegunda
  • örnefnum og staðháttum við Skjálfandaflóa
  • lofthjúpi jarðar, efnasamsetningu og lagskiptingu hans
  • flokkun skýja og helstu skýjagerðum
  • hvernig veður breytist samfara skilum
  • einkennum og áhrifum hafstrauma og sjógerða við Ísland
  • helstu gerðum jarðmyndana á Íslandi
  • eðli jarðskjálfta og hvar á Íslandi stafar mestri hættu af þeim
  • tengslum fortíðar og nútíðar varðandi þróun byggðar og atvinnuvega við Skjálfanda
  • sögu hvalaskoðunar
  • sögu hvalveiða við Ísland
  • þjóðsögum sem tengjast svæðinu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér upplýsinga um lífríki lands og sjávar sem geta nýst í starfi
  • bera kennsl á ólíkar tegundir dýra og plantna á svæðinu
  • segja frá örnefnum og staðháttum við Skjálfandaflóa
  • teikna veðurkort út frá upplýsingum reiknilíkans
  • skýra hvaða kraftar stýra hreyfingum lofts og hver áhrif þeirra eru á vindhraða og stefnu
  • spá fyrir um veðrabreytingar út frá eigin athugunum og fyrirliggjandi gögnum
  • útskýra myndun jarðlaga og tengja við ástand umhverfis á myndunartíma þess
  • fjalla um ísaldir og kenningar um orsakir þeirra
  • útskýra myndun mismunandi landsvæða af völdum innrænna afla, s.s. út frá landreki, eldvirkni, jarðskjálftum og jarðhita
  • fjalla um landmótun sem stjórnast af útrænum öflum, s.s. landmótun af völdum frostverkana, vatnsfalla, sjávar, jökla og vinds
  • afla sér upplýsinga um sögu hvalveiða við Ísland
  • afla sér upplýsinga um sögu og þróun mannlífs á svæðinu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • miðla upplýsingum um lífríki í og við Skjálfandaflóa á íslensku og ensku
  • miðla upplýsingum um veðurspá á Skjálfandaflóa á íslensku og ensku
  • miðla upplýsingum um staðhætti við Skjálfandaflóa og jarðfræði svæðisins á íslensku og ensku
  • miðla upplýsingum um hvalveiðar á íslensku og ensku
  • miðla upplýsingum um sögu Húsavíkur og menningu við Skjálfandaflóa á íslensku og ensku.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggist á því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Lögð er áhersla á munnlegan flutning.