Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1496310714.83

  Enska hlustun og tjáning sérnám
  ENSK1HT04
  42
  enska
  Hlustun og tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  SN
  Unnið er að því að rifja upp og byggja ofan á þá kunnáttu og færni sem nemendur hafa. Í áfanganum er annars vegar lögð áhersla á hlustun til að nemendur þjálfist í að skilja enskt talað mál. Hlustunar- og myndefni er notað sem efniviður í málæfingar og ritun. Hins vegar er áhersla lögð á munnlega tjáningu til að nemendur þjálfist í að tala ensku og rökstyðja skoðanir sínar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hagnýtum orðaforða daglegs máls
  • munnlegri notkun tungumálsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í samræðum um einfalda hluti daglegs lífs
  • tjá sig skýrt og hnökralaust um undirbúið efni
  • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
  • ná inntaki í einföldum töluðum setningum um kunnugleg efni
  • ná inntaki í einföldum dægurlagatextum á ensku
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður
  • taka þátt í skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu á eins skýran hátt og mögulegt er
  • geta nýtt fjölmiðla sér til gagns
  • skilja sér til gagns einfalt daglegt talmál
  Símat sem byggir á áhuga og virkni nemanda í ýmis konar verkefnagerð.