Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1496844562.33

  Rafmagnsfræði 1
  RAMV1VA04(AV)
  1
  Rafmagnsfræði
  Rafmagnsfræði - VA
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AV
  Nemendur öðlast þekkingu á grundvallarhugtökum rafmagnsfræðinnar og verða færir um að gera útreikninga samkvæmt Ohms-, Kirchhoffs- og öðrum grundvallarlögmálum. Nemendur öðlast þjálfun í tengingum straumrása, í notkun mælitækja, læra að umgangast rafmagn og gera sér grein fyrir þeim hættum sem tengjast raforku og rafbúnaði. Nemendur skulu geta útskýrt grundvallarvinnumáta rafvéla og öðlast þekkingu á uppbyggingu þeirra. Í áfanganum eru gerðar verklegar æfingar til að auka skilning nemenda á námsefni áfangans.
  STÆR2BR05AT
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum rafmagnsfræðinnar og lögmálum Ohms, Kirchhoffs o.fl.
  • rafeindakenningunni.
  • mismunandi leiðni mismunandi efna í rafbúnaði.
  • viðnámi og spennutapi í rafleiðurum.
  • uppbyggingu, virkni, notkun og umhirðu rafgeyma.
  • skautspennu, innri spennu, innra viðnámi og skammhlaupsstraumi spennugjafa.
  • ræsibúnaði og tengingum einfaldra rafmótora fyrir jafnstraum.
  • undirstöðuatriðum riðstraumsrása og í raflögnum húsa.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta gerðir strengja og val á rafstrengjum m.t.t. straumflutningagetu og umhverfisaðstæðna.
  • nota teikningartákn íhluta rafbúnaðar.
  • teikna og útskýra einfaldar jafn- og riðstraumsrásir.
  • meta hættur af völdum rafmagns.
  • greina mikilvæg öryggisatriði samkvæmt öryggisstöðlum IEC og VDE.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • reikna samkvæmt lögmálum Ohms, Kirchhoffs og Watts.
  • hirða um rafgeyma á viðeigandi hátt.
  • teikna og útskýra straumrásir.
  • beita mælitækjum í rafrásum til að greina bilanir og straumnotkun.
  • vinna við einfalda rafmótora fyrir jafnstraum.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.