Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1496932572.51

  Málmsmíðar 2 - handavinna, framhald
  SMÍÐ1VB04(BV)
  2
  Smíðar
  Málmsmíðar - VB
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  BV
  Nemendur skulu öðlast þjálfun í notkun og meðferð verkstæðisvéla, svo sem fræsivéla, borvéla og tækja til plötuvinnu og þekkingu og færni í beitingu spónskurðartækja. Þeir öðlast ennfremur þekkingu á efnisfræði málma og færni til að velja stál og meðhöndla það á réttan hátt. Þeir læra að notfæra sér staðla og flokka til að finna réttan málm eða málmblöndu til nota við tæknileg úrlausnarefni hverju sinni. Nemendur þekki grunnatriði við formun smíðamálma og mótun, varmameðhöndlun á stáli og málmþreytu. Nemendur skulu þekkja til helstu plastefna sem notuð eru í málmiðnaði.
  SMÍÐ1VA04AV
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun helstu spónskurðartækja og tilheyrandi öryggisbúnaði.
  • skilgreiningum á mismunandi tegundum járns, stáls, járnsteypu, ryðfríu stáli, áli og öðrum málmum.
  • aðferðum við járnsteypu, flokkun steypujárns og eiginleikum þess.
  • uppbyggingu stáls og vinnsluhæfi, helstu hersluaðferðum þess, skilyrðum og stöðlum.
  • kostum og göllum áls og ryðfrís stáls.
  • málmþreytu og mismunandi eiginleikum gagnvart henni.
  • aðferðum við að ákvarða og mæla herslu á boltum og aðferðum og tækjum sem notuð eru til að losa brotna bolta.
  • plastefnum sem notuð eru í málmiðnaði, og eiginleikum þeirra.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu spónskurðartækjum af þekkingu, nákvæmni og öryggi.
  • lesa fagteikningar og smíða samkvæmt þeim.
  • nota töflubækur til að afla upplýsinga um herslu á boltum.
  • nota töflubækur til að afla upplýsinga um spennu í boltum miðað við tiltekna herslu þeirra.
  • losa og fjarlægja slitin boltabrot.
  • vinna með plastefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • smíða flókna hluti úr málmi þar sem mikillar nákvæmni er krafist.
  • leggja mat á búnað sem þarf til smíðavinnu.
  • leggja mat á málvik.
  • vinna eftir stöðlum.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.