Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497005603.51

  Vélfræði 1
  VÉLF1VA04(AV)
  4
  Vélfræði
  Vélfræði - VA
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AV
  Nemendur öðlast fræðilega og hagnýta grunnþekkingu í vélfræði. Fjallað er um mismunandi form orku, afls og orkunýtingu. Lögmál varmafræðinnar um óforgengileika orkunnar eru kynnt ásamt SI-mælieiningakerfinu. Fjallað er um eldsneytisnotkun bulluvéla og orkuforða og um nýtni bulluvéla, pV-línurit og pt-línurit og samhengi þrýstings og hitastigs. Meðalþrýstingur (pmi) fundinn í pV-línuriti með lóðlínuaðferð, framleitt afl dísilvéla reiknað. Nemendur kynnast aflmælingum véla og reikna nýtni þeirra.
  VÉLS1VA04AV STÆR2AH05BT
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þáttum sem hafa áhrif á aflframleiðslu véla.
  • orkunýtingu og eldsneytisnotkun bulluvéla og samhengi aflframleiðslu og byggingar þeirra.
  • aðferðum við mælingar á meðalþrýstingi.
  • áhrifum mismunandi álags á form pV-línurits.
  • lögmáli varmafræðinnar um varðveislu orkunnar.
  • þjöppunarhlutfalli og rúmmálsmælingum á vélum.
  • samhengi aflframleiðslu og álags og hvernig breytilegt álag hefur áhrif á virkni vélar.
  • ásafli og aflmælingu véla með mismunandi hemlum.
  • hugtökum vélfræðinnar svo sem vinnu, afli og orku.
  • þróun véla og SI-mælikerfinu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna út eldsneytisnotkun og aflframleiðslu meðalhraðgengra dísilvéla.
  • útskýra algengar tegundir ritmynda og mæla þær með flatarmæli.
  • útskýra samhengi þrýstings og hitastigs og geta reiknað út þjöppunarhlutfall.
  • útskýra helstu einkenni eldsneytisolíu og gera grein fyrir vinnslu og eiginleikum eldsneytis brunavéla.
  • meta ástand véla út frá ritmyndum meðalþrýstingi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útleiða formúlur sem notaðar eru í námsefninu.
  • skilja áhrif breyta í vélareikningi og geta beitt þeim við lausn verkefna í ýmsum verklegum áföngum, t.d. við bilanagreiningu og í daglegum störfum vélstjóra.
  • leggja mat á ástand dísilvélar, innsprautun eldsneytis og bruna í dísilvélum.
  • nota handbækur og fræðibækur í vélfræði við úrlausn tæknilegra vandamála varðandi dísilvélar.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.