Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497259748.17

  Hönnun skipa
  HÖSK2VA04(AV)
  4
  Hönnun skipa
  Hönnun skipa - VA
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  AV
  Í þessum áfanga er fjallað um skipið og einstaka hluta þess, m.a. með tilliti til nafngifta og þeirra hlutverka sem einstök stoðkerfi um borð í skipum gegna. Nemendur kynnast teikningum af fyrirkomulagi skipa, af dæmigerðu geymafyrirkomulagi, teikningum af brunaniðurhólfun og kerfisteikningum af vélbúnaði og rafbúnaði skipa. Veita á nemendum almenna undirstöðuþekkingu um gerð, fyrirkomulag og búnað skipa með tilliti til þess hlutverks sem þeim er ætlað að gegna, um hönnun þeirra með tilliti til styrks, flothæfni, farsviðs og ytri umhverfisþátta og um helstu stoðkerfi þeirra með tilliti til vélbúnaðar og raforku. Æskilegt er að hluti kennslunnar fari fram um borð í skipi þar sem nemendur kynna sér hönnun þess og búnað. Nemendur öðlast skilning á þeim kröftum sem ráða stöðugleika skipa, þeim þáttum sem hafa áhrif á stöðugleikann og hvernig samspili þessara krafta er háttað fyrir mismunandi gerðir og hleðslu skipa. Ennfremur öðlast nemendur þekkingu og skilning á þeim þáttum sem ráða siglingamótstöðu skipa, þeim þáttum sem geta haft áhrif á mótstöðuna og eiga að verða færir um að meta aflþörf skips og gerðar skrúfubúnaðar á grundvelli mótstöðuferils til að ná tilteknum ganghraða. Á grundvelli upplýsinga um mótstöðuferil skips eiga nemendur einnig að geta metið eldsneytisnotkun við mismunandi ganghraða.
  VÉLS2VA04BV STÆR2AH05BT
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu tegundum skipa og hlutverki þeirra og helstu hugtökum og nafngiftum varðandi einstaka skipshluta og búnað skipa.
  • umhverfisþáttum sem ráða álagi á bol og þilför skipa og hafa áhrif á styrk þeirra.
  • burðargetu skipa, særými og kröftum sem virka á bol skipa.
  • áhrifum vinds og öldu á skip, mótvægisaðgerðum og helstu hættum.
  • þáttum sem ráða siglingamótstöðu skipa og hvernig sú mótstaða er háð hraða skipsins og hefur áhrif á olíunotkun.
  • hvernig haga skuli vali á vélar- og skrúfustærð til að skip nái tilteknum ganghraða.
  • stýrisbúnaði skipa og reglum sem gilda um neyðarstýrisbúnað.
  • reglum sem gilda um austurkerfi skipa, sjó-, bruna-, slökkvi- og kælikerfi skipa.
  • grunnþáttum og grundvallarhugtökum skipahönnunar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • útskýra lög og reglur um skráningu skipa og merkingar á skipum til auðkenningar.
  • útskýra öryggisbúnað skipa, virkni hans og notkun.
  • útskýra lög og reglur sem gilda um eftirlit með skipum og um þau skírteini sem gefin eru út til að skip megi vera í förum.
  • útskýra helstu hugtök stöðugleikans.
  • draga upp stöðugleikaferil.
  • útskýra hvaða þættir hafa áhrif á legu stöðugleikaferils og þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar til að skip teljist öruggt.
  • reikna gróflega út áhrif óhefts yfirborðs vökva á stöðugleika skipa.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • starfa um borð í skipi og taka ákvarðanir varðandi öryggismál.
  • leggja mat á aflþörf skips og gerð skrúfubúnaðar á grundvelli mótstöðuferils til að ná tilteknum ganghraða.
  • leggja mat á eldsneytisnotkun við mismunandi ganghraða á grundvelli upplýsinga um mótstöðuferil skips.
  • leggja mat á stöðugleika skipa og geta lagt til aðgerðir til að leiðrétta stöðugleika.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.