Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497268594.1

  Íslenska íslenskar kvikmyndir sérnám
  ÍSLE1ÍK04
  69
  íslenska
  Íslenskar kvikmyndir
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  SN
  Markmið áfangans er að nemendur fái innsýn í heim íslenskra kvikmynda. Áhersla er lögð á að kenna nemendum að fylgja þræði í kvikmyndinni þannig að þeir geti sagt frá eða unnið úr honum á annan hátt. Nemendur læri að skoða, ræða og greina íslenska menningu og samfélag í gegnum íslenskar kvikmyndir og þjálfist um leið í gagnrýnni hugsun og færni í tjáskiptum og rökræðum eins og kostur er.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • heimi kvikmyndanna eins og kostur er
  • skoðunum, hefðum og gildum sem koma fram í þeim kvikmyndum sem sýndar eru í áfanganum
  • menningarlegu gildi kvikmyndanna
  • skemmtanagildi kvikmyndanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja texta kvikmynda og myndmál eins og kostur er
  • rökræða, skiptast á skoðunum um kvikmyndir
  • skrifa kvikmyndarýni
  • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
  • flytja af nokkru öryggi ræður, endursagnir, lýsingar og/eð kynningar á tileknum málefnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • njóta kvikmynda
  • öðlast færni í tjáskiptum og rökræðu
  • draga saman aðalatriði
  • beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu kvikmyndanna
  • átta sig á samfélagslegum skírskotunum eins og kostur er
  Símat sem byggir á áhuga og virkni nemanda í ýmis konar verkefnagerð.