Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497271501.16

  Rafmagnsfræði 5
  RAMV3VC04(EV)
  4
  Rafmagnsfræði
  Rafmagnsfræði - VC
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  EV
  Nemendur öðlast þekkingu og færni í að nota staðal fyrir rafteikningagerð og um uppbyggingu og gerð rafteikninga. Þeir fá þjálfun í lestri rafteikninga og gera sér grein fyrir uppbyggingu rafkerfa. Nemendur kynnast ýmsum gerðum teikninga, t.d. kassateikningum (flæðirit), einlínuteikningum og straumrásarteikningum. Þeim er kennt að nota teiknistaðal og alþjóðastaðallinn (IEC) er kynntur. Lögð er áhersla á lestur rafteikninga og þá helst af rafkerfum skipa. Nemendur öðlast yfirsýn yfir uppbyggingu rafkerfa og kynnast ýmsum reglugerðarákvæðum í sambandi við rafkerfi skipa. Þeir kynnast vinnumáta og notkun algengustu fjarskipta- og siglingatækja. Vettvangsferðir eru æskilegar.
  RAMV2VB04DV
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • gerð og uppbyggingu rafteikninga.
  • helstu teiknistöðlum við rafteikningagerð og notkun teikniforrita.
  • hönnun rafliðastýringa og notkun iðntölva í stað segulliða í stýrirásum
  • ýmsum gerðum rafmagnsteikninga samkvæmt alþjóðastaðli (IEC).
  • reglugerð um raforku og raflagnir í íslenskum skipum.
  • reglugerðum um fjarskipti og fjarskiptabúnað skipa, s.s. IMO, GMDSS-SOLAS alþjóðasamþykktinni, STCW-alþjóðasamþykktinni, SAR-alþjóðasamþykktinni og fjarskiptareglum ITU.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • teikna, hanna og annast tengingar á segulliðarásum eftir lýsingu.
  • nota iðntölvur til stýringa.
  • lesa rafmagnsteikningar, svo sem af rafkerfum skipa.
  • útskýra uppbyggingu rafkerfa skipa með aðstoð teikninga.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá um og reka raforkukerfi í skipum.
  • vinna kerfisbundið að því að finna bilun í rafkerfum skipa með aðstoð teikninga.
  • nýta fjarskipti og fjarskiptabúnað í skipum samkvæmt íslenskum reglugerðum og alþjóðasamþykktum.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.