Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497273913.49

  Vélfræði 3
  VÉLF3VC04(CV)
  1
  Vélfræði
  Vélfræði - VC
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  CV
  Nemendur öðlast þekkingu og skilning á uppbyggingu á kötlum og búnaði sem þeim fylgir. Farið er yfir virkni katla og þau öryggisatriði sem nauðsynleg eru til að rekstur þeirra standist kröfur og sé sem öruggastur. Nemendur fá þjálfun í að reikna út nýtni, hitaflöt og loftþörf katla og þjálfast í að vinna úr niðurstöðum sem fást úr reykgreiningu. Nemendur öðlast þekkingu á gufu og eðli hennar, t.d. hvað átt er við með eimunarvarma, rökum eim, mettuðum eim og yfirhituðum eim.
  VÉLF2VB04BV
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi gerðum eimkatla.
  • uppbyggingu eimkatla, einstökum þáttum í gerð þeirra og búnaði sem þeim tengist.
  • stjórn- og öryggisbúnaði sem tengist rekstri eimkatla.
  • mikilvægi þess að ketilvatnið valdi ekki skaða á katlinum.
  • þeim þáttum sem ráða nýtni katla.
  • aðferðum við hreinsun og viðhald á eimkötlum.
  • aðferðum við reykgreiningu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • útskýra mismunandi gerðir eimkatla og búnað sem þeim fylgir.
  • reikna nýtni katla, hitaflöt þeirra og loftþörf.
  • útskýra eimunarvarma, rakan eim, mettaðan eim og yfirhitaðan eim.
  • nota búnað sem hreinsar reyk frá kötlum.
  • framkvæma reykgreiningu.
  • annast og meðhöndla allan öryggisbúnað katla.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá um rekstur eimkatla.
  • kynda ketil með þeim hætti að sem best nýting náist við rekstur hans.
  • lýsa með skýrum hætti hvernig katlar eru sóthreinsaðir.
  • stilla ketil með hliðsjón af niðurstöðum reykgreininga.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.