Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497274252.88

  Vélfræði 4
  VÉLF4VD05(DV)
  2
  Vélfræði
  Vélfræði - VD
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  DV
  Nemendur öðlast fræðilega undirstöðumenntun í varmafræði og í varmanýtni véla. Þeir læra að reikna og vinna með ferla sem eru myndaðir af ákveðnum ástandsbreytingum eins og isobar, isoterm, isochor, adiabat, isentrop, isentalpi eða polytropi. Nemendur teikna pV- og Ts-línurit fyrir kerfi sem eru sett saman af ferlunum og reikna út vinnu og varma í slíkum línuritum. Nemendur kynnast ýmsum gerðum gashverfla og læra um mismunandi uppbyggingu þeirra, fylgibúnað og virkni.
  VÉLF3VC04CV
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökunum isobar, isoterm, isochor, adiabat, polytrop, isentalpi, isentrop, entalpi og entropi.
  • hvernig entropi er notað í vatnseimtöflum.
  • notkun Ts- og hs- línurita fyrir eim (Sankey -línurit).
  • notkun pV- og Ts-línurita fyrir Carnot- Dísil-, Ottó- og gashverfla.
  • samsetningu einása-, tveggjaása- og þriggjaása gashverfils og hvar komið er fyrir millikæli, eftirbrennara og varmaskipti.
  • virkni ýmissa þátta gashverfla.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna út hitastig, þrýsting og rúmtök Carnot- Dísil-, Ottó- og gashverfla.
  • reikna vinnu, afl, loftnotkun og eldsneytisnotkun.
  • reikna út varmanýtni framangreindra ferla.
  • reikna ásafl Dísil-, Ottó- og Gashverfla út frá reikningslegum forsendum og nýtnisjöfnum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • stjórna flóknum vélbúnaði og vélakerfum.
  • bregðast rétt við bilunum í stórum og flóknum vélakerfum.
  • setja sig inn í og skilja virkni uppsetts búnaðar.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.