Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497345529.14

  Félagsfræði fullorðinshlutverkið sérnám
  FÉLA1FH02
  6
  félagsfræði
  Fullorðinshlutverkið
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  SN
  Í áfanganum er lögð áhersla á samspil einstaklings og umhverfis og þá ábyrgð sem fylgir því að verða fullorðinn. Farið er yfir þær breytingar sem verða við það að hætta í skóla og skoðað hvað getur tekið við. Lagt er upp með að nemendur skilji hvað það þýðir fyrir þá að flytjast að heiman, að stunda tómstundir o.fl. Fjallað er um sjálfstæði, virðingu og ábyrgð á margvíslegan hátt þannig að nemendur fái sem bestan skilning á þessum hugtökum og geti nýtt þann skilning í daglegu lífi sínu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum og aðferðum er tengjast fjármálum og skipulagningu þeirra
  • hugtökum sem tengjast siðferðilegri hegðun
  • helstu réttindum, skyldum og ábyrgð meðborgara í samfélaginu er lúta að lýðræði, jafnrétti og sjálfbærni
  • grundvallar öryggismálum á heimili, í skóla og á vinnustöðum
  • málefnum neytenda og neytendavernd í einföldustu mynd
  • gildi tómstunda
  • gildi heilbrigðs lífernis
  • ólíkum búsetuformum
  • gildi þess að læra meira
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja og taka ábyrgð á eigin fjármálum ef kostur er
  • meta eigið siðferði og annarra eins og kostur er
  • greina hvenær og hvar öryggismál þurfa að vera í lagi
  • greina hvenær brotið er á honum í neytendamálum
  • leita sér upplýsinga um tómstundir, námskeið o.s.frv. með fyrir hugaða þátttöku í huga
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja sér fjárhagsleg markmið og vera læs á fjármál sín eins og kostur er
  • tryggja einfaldasta öryggi á eigin heimili
  • taka rökstudda afstöðu til siðferðislegra álitamála eins og kostur er
  • vera þátttakandi í lýðræðissamfélagi
  Símat sem byggir á áhuga og virkni nemanda við ýmis konar verkefnagerð.