Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497445557.54

  Náttúrufræði inngangur að náttúrufræði sérnám
  NÁTT1IN04
  17
  náttúrufræði
  Inngangur að náttúrufræði
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  SN
  Áfanginn fjallar um ýmis viðfangsefni náttúrufræða. Honum er m.a. ætlað að efla þekkingu nemandans á upphafi alheims og stöðu jarðar í sólkerfinu. Nemendur kynnast stjörnu- og veðurfræði. Áhersla er lögð á að nemendur fræðist um íslenska náttúru og einkenni hennar, s.s. lífríki landsins og fjölbreytni þess. Fæðukeðjur eru útskýrðar og fjallað um nýtingu lands og sjávar. Fjallað er um dýr sem lifa á Íslandi, bæði villt dýr sem og húsdýr.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilurð alheimsins út frá stjarnfræðilegum vísindum
  • almennum hugtökum stjörnufræðinnar
  • almennum hugtökum veðurfræðinnar
  • áhrifum veðurfars á lífríki jarðar
  • samspili manns og náttúru
  • fjölbreytileika og einkennum íslenskrar náttúru
  • einkennum íslenskra húsdýra, afkvæmum og fæðu, nytjum og afurðum
  • villtum dýrum í náttúru Íslands, einkennum og lifnaðarháttum þeirra
  • fuglum í náttúru Íslands
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina stöðu jarðar í sólkerfi okkar
  • telja upp helstu stjörnur í sólkerfi okkar
  • lesa veðurkort
  • skýra hringrás vatns, kolefnis og súrefnis í vistkerfi jarðarinnar
  • nota einföld hugtök úr náttúruvísindum
  • greina helstu tegundir íslenskra fugla
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera meðvitaður um sérstöðu jarðarinnar í sólkerfinu
  • leita sér upplýsinga um veðurfar sem koma að gagni í daglegu lífi
  • taka upplýstar ákvarðanir og ábyrgð á eigin hegðun í samspili við náttúruna
  • þekkja afurðir íslenskra húsdýra sem hluta af daglegri neyslu
  • þroska með sér virðingu fyrir lífi, náttúru og umhverfi
  • vera forvitinn um umhverfi sitt og náttúru
  Símat sem byggir á áhuga og virkni nemanda við ýmis konar verkefnagerð.