Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1497520934.94

  Yndislestur
  ENSK3YL03
  39
  enska
  Yndislestur
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  Í þessum valáfanga í ensku er áhersla lögð á yndislestur með það fyrir augum að gefa nemendum tækifæri á að skoða fjölbreytt bókmenntaverk og að nemendur þrói bæði lestraráhuga og getu. Nemendur vinna sjálfstætt að verkefnum og þjálfast í að tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntahöfunda og dýpri merkingu texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
  • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin.
  • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf