Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1503398819.42

  Vísindaskáldskapur og fantasíur
  KFRT3VF05
  10
  Kvikmyndafræði
  Kvikmyndafræði - vísindaskáldskapur og fantasíur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn fjallar um kvikmyndafræði vísindaskáldsagna og fantasía, sögu þeirra og virkni. Farið verður í texta úr ýmsum fræðibókum og nemendum er kynnt lykilhugtök og aðferðir í túlkun kvikmynda. Í framhaldi verður farið yfir sögu hryllingsmynda og lesnar valdar fræðigreinar. Í kvikmyndasýningunum verður reynt að draga fram þau sérkenni sem einkenna lesefni hverrar viku. Námsmat felst í áhorfi mikilvægra kvikmynda í kvikmyndasögunni, lesverkefnum, munnlegum og verklegum verkefnum. Nemendur munu nýta sér kvikmyndamiðilinn sjálfan til þess að kynnast möguleikum og áhrifum hans. Áhersla er lögð á sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, nemendur eru hvattir til að horfa með gagnrýnum augum á námsefnið jafnt sem eigin skoðanir og viðhorf. Mikil áhersla verður lögð á umræður í tímum og því er góð mæting mjög mikilvæg. Verkefnavinna miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að nýta eigin þekkingu og reynslu við úrlausn nýrra viðfangsefna.
  ÍSLE2ED05 eða SAGA2FR05/SAGA2OL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægum kvikmyndafræðilegum hugtökum
  • völdum þáttum í kvikmyndasögu vísindaskáldsagna og fantasía
  • grunnaðferðum í greiningu kvikmynda
  • grunnhugtökum í gerð og framleiðslu kvikmynda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa kvikmyndafræðilegan texta
  • endursegja og skýra kvikmyndafræðilegan texta
  • beita gagnrýnni hugsun
  • meta eigin rök og annarra
  • tjá sig og hlusta á aðra
  • tengja kvikmyndafræði við eigin reynslu og veruleika
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta miðlað skoðunum og fræðilegum athugunum á skýran hátt
  • geta greint kvikmyndir á fræðilegan hátt
  • geta notað hugtök og aðferðir til að skilja og greina miðilinn betur
  • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt á öllum sviðum lífsins
  • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök til að komast að sameiginlegri niðurstöðu
  • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissan hátt
  • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin yfir önnina. Áhersla á umsagnir og endurgjöf. Engin skrifleg lokapróf.