Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1505136790.72

  Enska - Vísindaskáldskapur, fantasíur og hrollvekjur í gegnum kvikmyndum, myndasögum og skáldsögum.
  ENSK3KB05
  42
  enska
  Kvikmyndir, bókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur fá að kynnast vísindaskáldskap, fantasíum og hrollvekjum í gegnum kvikmyndir, myndasögur og skáldsögur.
  Nemandi þarf að hafa lokið 10 einingum á öðru þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Orðaforða sem gerir þeim kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi, hefðum sem eiga við um talað og ritað mál t.d. mismunandi málsnið.
  • Helstu hefðum í uppsetningu og skipulagi ritaðs máls.
  • Enskri menningu og enskri tungu sem og menningu í öðrum enskumælandi samfélögum
  • Að flytja ræður og geta tjáð sig sómasamlega um ákveðið efni á ensku
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Lestri, sér til ánægju eða upplýsingar, texta sem gerir miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð.
  • Að skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir.
  • Að skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram.
  • Að geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur þekkingu á.
  • Skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni.
  • Geta lagt gagnrýnið mat á texta.
  • Hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýnan hátt.
  • Geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð.
  • Beita rithefðum sem eiga við í textasmíð.
  • Vinna rétt með heimildir.
  • Skrifa gagnorða, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta.
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat