Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1505225321.67

  Teikning Anatómía
  MYNL2TA05
  15
  myndlist
  Teikniþjálfun, anatómía, módel, skissur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er alhliða teikniþjálfun með áherslu á fríhendisteikningu og að efla sjónskilning og sjónminni. Nemendur teikna eftir lifandi fyrirmyndum og beinagrind. Lögð er lögð áhersla á að þeir tileinki sér grundvallaratriði í hlutfallaskiptingu mannslíkamans og noti hjálpargögn til að bera saman stærðarhlutföll, hreyfingu og stöðu. Þeir þjálfast í skissuvinnu, hraðteikningu og hugmyndavinnu t.d. með teikningu kvikmyndasena (storyboard) og skapandi skrifum. Markmiðið er að nemendur nái valdi á teikningu allt frá einföldum teikningum til flóknari úrlausna og rannsaki gildi og tjáningarmöguleika tækninnar með fjölbreyttum verkfærum og teikningu á manngerðum hlutum, náttúruformum og umhverfi. Unnið er með grafískar aðferðir, gagnsæishugsun og formgreiningu, mótun og efnisáferð með blæbrigðaríkri skyggingu. Nemendur eru þjálfaðir í að leggja mat á vinnu sína og annarra. Krafist verður sjálfstæðrar rannsóknarvinnu af nemendum í formi reglulegra skila á skissuvinnu, ferilbók sem tengist viðfangsefninu og þátttöku í umræðum.
  MYNL2FF05 og MYNL2MA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • gildi og tjáningarmöguleikum teikningar
  • grundvallaratriðum hlutfallaskiptingar mannslíkamans
  • gildi stöðugrar ástundunar og þjálfunar í teikningu
  • hlutverki og möguleikum teikningar í sjónlistum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • teikna mannslíkamann, skissur, form og hluti
  • beita blýanti til að ná fram fjölbreytileik í línu og skyggingu
  • vinna sjálfstæða rannsóknarvinnu tengda myndlist
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á myndrænan og skapandi hátt með eigin hugmyndir
  • kynna hugmynd sína og rökstyðja gildi hennar munnlega og skriflega
  • leita upplýsinga og byggja upp þekkingargrunn
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.