Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506369602.41

  Bókfærsla
  BÓKF3FS05
  1
  bókfærsla
  Fyrningar, afföll, slit fyrirtækja, stofnun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Gert er ráð fyrir að nemendur sem hefja nám í þessum áfanga hafi fullt vald á bókhaldshringrásinni, geti hafið bókhald og lokað því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Þessi kunnátta er dýpkuð verulega meðal annars með erfiðari færslum. Farið yfir bókun á helstu reikningum fyrirtækja; notkun fyrningareikninga við afskriftir eigna, bókun hluta- og skuldabréfa og notkun affallareiknings. Einnig er farið yfir bókanir sem varða innflutning; tollafgreiðslu, greiðslu virðisaukaskatts í tolli, kostnað og fyrirkomulag við geymslu á vörum í tollvörugeymslu. Uppgjörsfærslum er haldið áfram í gegnum reikningsjöfnuð. Farið er yfir bókanir í sambandi við stofnun og slit fyrirtækja, breytingar á réttarformi, samruna og fjárhagsleg endurskipulagningu fyrirtækja.
  BÓKF2BF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu innflutningsskjölum vegna tollafgreiðslu og greiðslu virðisaukaskatts í tolli
  • lögum um toll og virðisaukaskatt af innflutningi
  • færslum vegna innflutnings á vöru
  • gengisbreytingum vegna erlendra viðskiptaskulda og/eða viðskiptakrafna
  • kostnaði og fyrirkomulagi við geymslu á vöru í tollvörugeymslu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna og bóka verðbætur, vexti og afborganir af óverðtryggðum og verðtryggðum skuldabréfum
  • reikna og bóka færslur sem tengjast hlutabréfaeign, arði, gengisbreytingum, jöfnunarhlutabréfum o.s.frv.
  • bóka færslur sem varða stofnun og slit félaga
  • bóka færslur sem varða breytingu á réttarformi fyrirtækja, samruna og fjárhagslega endurskipulagningu þeirra
  • meðhöndla mismunandi virðisaukaskattsþrep í bókhaldi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hefja bókhald með hliðsjón af fyrirliggjandi efnahagsreikningi eða stofnun fyrirtækis
  • leysa af hendi lagfæringar í bókhaldi með hliðsjón af athugasemdum
  • setja upp einfaldan rekstrar- og efnahagsreikning í lok reikningstímabils að teknu tilliti til athugasemda og lokafærslna
  • færa tvíhliða bókhald fyrir lítinn og einfaldan atvinnurekstur
  Fjölbreytt námsmat, sem byggist á verkefnaskilum, hlutaprófum og vinnubókum.