Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506510609.87

  Námstækni og hvatning
  NÁMI1NH05
  3
  Námstækni og hvatning
  Námstækni og hvatning 1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er áhersla lögð á mikilvægi vinnulags í námi og í því sambandi fjallað um námstækni og skipulag varðandi markmið í námi. Nemendur vinna að gerð bæði langtíma- og skammtímamarkmiða. Fjallað verður um sjálfsmynd og mikilvægi sjálfsþekkingar. Áhersla er lögð á fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, námsörðugleika og þrautseigju. Fjallað verður sérstaklega um ýmsar raskanir, s.s. leshamlanir og athyglisvanda, sem geta haft áhrif á nám og sjálfsmynd.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • góðum vinnubrögðum og mikilvægi námstækni og markmiðssetningar
  • tengslum sjálfsþekkingar og náms- og starfsvals
  • eigin styrkleikum og veikleikum
  • áhrifaþáttum sjálfsmyndar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu
  • beita árangursríkum vinnubrögðum í námi og setja sér raunhæf markmið
  • taka ábyrgð á sjálfum sér í námi
  • nýta styrkleika sína í námi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið með tilliti til áhugasviðs, styrkleika og veikleika
  • nýta hagnýtar aðferðir til að vinna gegn truflandi einkennum eigin raskana (ef við á)
  • nota árangursríka námstækni, stjórna einbeitingu, beita mismunandi minnisaðferðum, skipuleggja og undirbúa próflestur, glósutækni, lestrartækni og tímastjórnun
  • bæta ákvarðanatöku í daglegu lífi
  • leita sér upplýsinga er snerta hans daglega líf
  • ljúka skilgreindu námi.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá