Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506526405.68

  Nettækni og miðlun
  NETV2RE05(AV)
  1
  nettækni og miðlun
  bilanaleit, staðarnet, uppsetningar, víðnet
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Fjallað er um uppbyggingu og virkni staðarneta (LAN) , víðneta ( WAN ) og rauntímaneta með uppsetningu, viðhald og þjónustu í huga. Farið er nákvæmlega í OSI-módelið og unnin verkefni með hjálp ýmissa netgreiningaforrita ásamt því að kennd og æfð er sú tækni sem notuð er við bilanaleit á staðar og víðnetum. Æfðar eru uppsetningar á netbúnaði, netþjónustum, netkortum, kapallögnum, svissum og beinum og hvernig villur í uppsetningum lýsa sér ásamt lausn þeirra með hjálp netgreiningaforrita. Lögð er áhersla á net og margmiðlunarþjónustur heimila og minni fyrirtækja. Í lok þessa áfanga þekkir nemandinn uppbyggingu og virkni þessara neta, ásamt því að kunna skil á þeim búnaði sem notaður er við bilanaleit á netum og helstu aðferðum við bilanaleit.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • LAN netum og WAN netum
  • rauntímaneti
  • hugbúnaði til greiningar á netumferð
  • samskiptareglum og netþjónustum
  • netkerfum heimili og minni fyrirtækja
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina netkerfi með þar til gerðum verkfærum og hugbúnaði
  • setja upp netbúnað með kortum, lögnum, svissum og beinum.
  • setja upp einfalt CAN netkerfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróa og setja upp lítið staðarkerfi (LAN)
  • setja upp (WAN) kerfi
  • þróa og setja upp rauntíma netkerfi
  • beita hugbúnaði til bilanagreiningar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.