Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506607928.95

  Enska B
  ENSK1XB04
  60
  enska
  Málskilningur, lestur, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Markmið áfangans er að viðhalda og byggja ofan á kunnáttu og færni sem nemendur hafa. Áhersla er lögð á færni nemenda í upplýsingaöflun sem nýtist í daglegu lífi. Unnið er með hlustunarefni, lesefni, myndefni og tónlist af margvíslegu tagi. Skriflegar æfingar eru gerðar við hæfi hvers og eins. Mikil áhersla er lögð á að nemendur nýti sér alla tiltæka námstækni svo sem rafrænar orðabækur, talgerfla, hljóðbækur og fjölbreytt margmiðlunarefni.
  ENSK1XA04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum orðum og orðasamböndum í töluðu og rituðu máli
  • notkun margmiðlunarefnis og rafrænum kennslutækjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
  • lesa ýmiss konar texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni
  • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • tjá sig munnlega og/eða skriflega um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja einfalt daglegt mál, fjölmiðlaefni og annað efni við hæfi
  • fylgjast með frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt og geta dregið ályktanir af því
  • afla sér upplýsinga á netinu eða í fjölmiðlum til notkunar í daglegu lífi
  • lesa sér til ánægju og þroska og geti tjáð skoðun sína á lesnu efni
  • miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu, vonum og væntingum
  • skrifa um ímyndaða og raunverulega atburði, aðstæður og áhugamál
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda hvað varðar verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mætingu og ástundun. Einnig er lokapróf.