Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506608160.03

  Enska C
  ENSK1XC04
  59
  enska
  Málskilningur, lestur, ritun og tal
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Markmið áfangans er að nemendur kynnist enskumælandi löndum, mannlífi, menningu, tónlist, kvikmyndum, náttúrufari og helstu atvinnuháttum. Unnið er með mannlíf og menningu, náttúrufar og atvinnuhætti á fjölbreyttan, skapandi og hagnýtan hátt. Áhersla er lögð á færni nemenda til að vera sjálfbjarga við raunverulegar aðstæður á erlendri grundu. Mikil áhersla er lögð á að nemendur nýti sér alla tiltæka námstækni svo sem rafrænar orðabækur, talgerfla, hljóðbækur og fjölbreytt margmiðlunarefni.
  ENSK1XB04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ólíkum menningarsvæðum, mannlífi og daglegum aðstæðum
  • málnotkun í daglegum aðstæðum í völdum enskumælandi löndum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfalt mál sem talað er með mismunandi framburði og við mismunandi aðstæður
  • skilja algengustu orð og orðasambönd sem notuð eru við daglegar aðstæður
  • skrifa samfelldan texta um efni sem hann hefur kynnt sér og tengist markmiðum áfangans
  • tjá sig munnlega um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi sínu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • átta sig á helstu menningarsvæðum þar sem enska er notuð sem móðurmál
  •  skilja ólík viðhorf og gildi og hvernig þau móta menningu í helstu enskumælandi löndum
  •  skilja ólík viðhorf og gildi og hvernig þau móta menningu í helstu enskumælandi löndum
  • nota tungumálið til að gera sig skiljanlegan, bæði munnlega og skriflega
  • afla sér upplýsinga á netinu eða fjölmiðlum í tengslum við ólík menningarsvæði
  • miðla eigin þekkingu og skoðunum munnlega og/eða skriflega
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda hvað varðar verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mætingu og ástundun. Einnig er lokapróf.