Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506608967.16

  Náttúrufræði A
  NÁTT1XA04
  21
  náttúrufræði
  Umhverfismennt, eldgos, jarðskjálftar, orka og virkjanir
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Meginviðfangsefnin eru þrjú talsins: Í fyrsta lagi orka og virkjarnir: Helstu orkugjafar heimsins eru kynntir, fjallað er um virkjanir og græna orku. Farið er í heimsókn í virkjun. Nemendur afla sér upplýsinga um virkjanir á Íslandi og kynna þær fyrir samnemendum sínum. Í öðru lagi jarðskjálftar og eldgos: Fjallað er um lagskiptingu jarðar og flekahreyfingar hennar. Helstu jarðskjálfta- og eldgosasvæði heims eru kynnt, auk þess sem áhersla er lögð á nærumhverfi nemenda. Nemendur afla sér upplýsinga um jarðskjálfta eða eldgos og kynna þær fyrir samnemendum sínum. Í þriðja lagi umhverfismennt: Fjallað er um umhverfið, náttúruvernd, þjóðgarða, líffræðilegan fjölbreytileika og útdauðar tegundir, flokkun og endurvinnslu, fólksfjölgun, mengun og vistspor.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu orkugjöfum heims og sögu og tegundum virkjana á Íslandi
  • lagskiptingu, hreyfingu og flekaskilum jarðar
  • orsökum jarðskjálfta og eldgosa, afleiðingum og viðbrögðum við þeim
  • umhverfismálum, mikilvægi góðrar umgengi og virðingar mannsins fyrir jörðinni
  • umhverfisvernd og ábyrgð neytenda í umhverfismálum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla sér fjölbreyttra upplýsinga í ýmsum miðlum um jörðina, mannlíf og mannvirki
  • vinna sjálfstætt og með öðrum
  • ræða um afmarkmörkuð viðfangsefni af umburðarlyndi og virðingu fyrir sjónarmiðum annarra
  • koma fram fyrir hóp og kynna verkefni sín
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • kunna skil á mismunandi orkugjöfum og áhrifum þeirra á umhverfið
  • kunna skil á helstu jarðskjálfta- og eldgosasvæðum heimsins og þekkja helstu eldfjöll Íslands
  • bregðast rétt við náttúruhamförum
  • sýna ábyrga hegðun gagnvart umhverfi sínu, t.d. með því að vera vistvænn í verki
  • verða meðvitaður um gildi umhverfisverndar og afleiðingar mengunar
  Áfanginn er próflaus. Mikið er lagt upp úr þátttöku í umræðum og virkni í tímum. Virkni og verkefnavinna eru metin til einkunnar; einkunnagjöf er staðist/fallið auk umsagnar. Góð mæting og stundvísi, vinnusemi og vandvirkni eru forsendur þess að góður árangur náist.