Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506609690.09

  Starfsnám í skóla A
  STAS1XA02
  1
  Starfsnám í skóla
  undirbúningur fyrir starfsnám
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Í áfanganum eru nemendur undirbúnir undir atvinnuþátttöku. Þeir kynnast fyrirtækjum og stofnunum í nærsamfélaginu með tilliti til atvinnuþátttöku. Þeim verður gerð grein fyrir helstu reglum sem gilda á vinnustöðum, réttindum og skyldum launþega og mikilvægi góðra samskipta. Námið fer fram á fjölbreyttan hátt, t.d. með ýmis konar verkefnavinnu, umræðum, vettvangsferðum og gestafyrirlestrum m.a. frá fulltrúum atvinnulífsins.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • atvinnutækifærum í nærsamfélaginu
  • fjölbreyttum vinnustöðum
  • mismunandi kröfum sem gerðar eru til starfsmanna í ólíkum störfum
  • styrkleikum sínum og mikilvægi góðra samskipta
  • réttindum og skyldum launþega
  • helstu atriðum sem taka þarf tillit til við starfsval
  • reglum, öryggi og hollustu á vinnustöðum
  • hættum í starfsumhverfinu
  • mikilvægi þess að fara út á vinnumarkaðinn
  • hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að öðlast réttindi í þeirri atvinnugrein sem hann hefur áhuga á
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja viðeigandi starfsheiti við vinnustaði
  • sækja sér upplýsingar um áhugaverð starfsheiti
  • fylgja fyrirmælum
  • gera sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis á vinnustöðum
  • eiga samskipti við fólk með mismunandi skoðanir
  • vega og meta aðstæður á vinnustað með tilliti til öryggismála
  • meta möguleika sína varðandi nám og atvinnu
  • velja sér vinnustað út frá raunhæfum markmiðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • eiga góð samskipti á vinnustöðum og virða mismunandi skoðanir
  • geta fylgt reglum sem gilda á vinnustöðum
  • gera sér grein fyrir mismunandi atvinnugreinum
  • meta þau atriði sem taka ber tillit til við starfsval
  • gera sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum á vinnumarkaði
  • gera sér grein fyrir áhugaverðum atvinnumöguleikum
  • átta sig á mismunandi kröfum og/eða menntun að baki starfsheita
  • velja sér starf við hæfi
  Í áfanganum er viðhaft fjölbreytt námsmat sem felst í mati á verkefnavinnu, umræðum, virkni í tímum og mætingu.