Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506609900.75

  Starfsnám í skóla B
  STAS1XB02
  2
  Starfsnám í skóla
  undirbúningur f. starfsnám
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Í áfanganum eru nemendur undirbúnir undir atvinnuþátttöku. Þeir kynnast fyrirtækjum og stofnunum í nærsamfélaginu svo og mismunandi atvinnutækifærum í víðu samhengi. Þeim verður gerð grein fyrir helstu reglum sem gilda á vinnustöðum, réttindum og skyldum launþega og mikilvægi góðra samskipta. Einnig verður lögð áhersla á hlutverk stéttarfélaga, úrlestur launaseðla og undirbúning fyrir starfsviðtal. Námið fer fram á fjölbreyttan hátt, t.d. með ýmis konar verkefnavinnu, umræðum, vettvangsferðum og gestafyrirlestrum frá fulltrúum atvinnulífsins, verkalýðsfélögum o.fl.
  STAS1XA02
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • að launakjör eru mismunandi eftir starfshlutfalli og ráðningarsamningum
  • réttindum og skyldum fólks á vinnumarkaði
  • atvinnutækifærum á Íslandi og erlendis
  • tilgangi starfs og mikilvægi þess í tengslum við önnur störf
  • hvaða leiðir hann hefur til að fá það starf sem hann óskar eftir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • flokka atvinnufyrirtæki eftir eðli þeirra
  • þekkja sterkar hliðar sínar í tengslum við starfsval
  • hafa sjálfstraust til að takast á við ný verkefni
  • fylgja reglum á vinnustað, t.d. varðandi hreinlæti og öryggismál
  • vera meðvitaður um eigin réttindi á vinnustað
  • lesa af launaseðli
  • átta sig á orlofsgreiðslum, lífeyrisréttindum og veikindarétti
  • búa til eigin ferilskrá
  • sækja sér upplýsingar frá launþegasamtökum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þekkja mismunandi starfsheiti og hlutverk þeirra
  • gera sér grein fyrir samhengi milli atvinnugreina
  • meta þau atriði sem taka ber tillit til við starfsval
  • gera sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum á vinnumarkaði
  • nýta sér upplýsingar á launaseðli
  • fara í starfsmannaviðtal
  • taka þátt í atvinnulífinu
  • tilheyra starfsmannahópi
  • velja sér starf við hæfi
  Í áfanganum er viðhaft fjölbreytt námsmat sem felst í mati á verkefnavinnu, umræðum, virkni í tímum og mætingu.