Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506611052.64

  Landafræði A
  LAND1XA04
  10
  landafræði
  Heimurinn, heimsálfur og lönd
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Lögð er áhersla á að nemendur þekki heiminn, heimsálfurnar og helstu lönd innan þeirra. Nemendur velja sér stað erlendis til að ferðast á og kynna sér sérstaklega s.s. veður- og gróðurfar, tungumál, stjórnarhætti, mannfjölda og sögu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • heimsálfunum og fjölbreyttum löndum heims
  • einkennum nokkurra landa, s.s.tungumál, loftslag og gróðurfar
  • þeim mun sem er á iðnríkjum og þróunarlöndum, bæði hvað varðar atvinnuhætti, siði og menningu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna sjálfstætt og með öðrum og koma þekkingu sinni á framfæri
  • afla fjölbreyttra upplýsinga, greina og vinna með þær
  • útbúa ferðaáætlun til fjarlægra landa
  • vinna sjálfstætt og með öðrum
  • ræða um ólíkar þjóðir og lönd af umburðarlyndi og virðingu fyrir sjónarmiðum annarra
  • koma fram fyrir hópinn og kynna verkefni sín
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • staðsetja heimsálfurnar á landakorti og þekkja helstu sérkenni þeirra
  • þekkja helstu lönd og einkenni þeirra
  • lesa landakort og bera saman ólík svæði í heiminum
  • vera fær um að bera saman atvinnuhætti, siði og menningu ólíkra þjóða
  Áfanginn er próflaus. Mikið er lagt upp úr þátttöku í umræðum og virkni í tímum. Virkni og verkefnavinna eru metin til einkunnar; einkunnagjöf er staðist/fallið auk umsagnar. Góð mæting og stundvísi, vinnusemi og vandvirkni eru forsendur þess að góður árangur náist.