Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506614037.66

  Félagsfræði B
  FÉLA1XB04
  13
  félagsfræði
  Staða og hlutverk karla og kvenna í samfélaginu
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Í áfanganum er lögð áhersla á kynjafræði. Staða og hlutverk karla og kvenna í samfélaginu er skoðuð. Fjallað er um stöðu kynjanna á ýmsum sviðum samfélagsins og um kynbundið ofbeldi og klámvæðingu. Einnig er karlmennska, kvenleiki, vændi, mansal, útlitsdýrkun, staðalímyndir, fordómar og mýtur teknar til umfjöllunar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi fyrr og nú
   - réttindum sínum varðandi jafnréttismál og að jafnrétti varði alla
   - ýmsum hugtökum í kynjafræði, s.s. kynjakvóti, mansal og útlitsdýrkun
   - aðstöðu fólks varðandi vændi og mansal
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina samfélagið með kynjagleraugum
   - taka þátt í umræðum um tiltekin efni og koma skoðunum sínum og hugmyndum á framfæri
   - líta á veröldina út frá sjónarhorni kyns og kynferðis
   - beita gagnrýninni hugsun
   - afla sér fjölbreyttra upplýsinga, greina og vinna með þær og mynda sér skoðanir á meðvitaðan og gagnrýninn hátt
   - vinna sjálfstætt og með öðrum
   - koma fram fyrir hóp og kynna verkefni sín
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera meðvitaður um áhrif jafnréttisbaráttunnar fyrr og nú
   - taka þátt í fordómalausri og opinni umræðu um stöðu kynjanna í samfélaginu
   - styrkja sjálfsvitund sína og vera færari um að taka ábyrgð á eigin lífi
   - átta sig á að val þeirra í lífinu hefur áhrif á samfélagið
  Áfanginn er próflaus. Mikið er lagt upp úr þátttöku í umræðum og virkni í tímum. Virkni og verkefnavinna eru metin til einkunnar; einkunnagjöf er staðist/fallið auk umsagnar. Góð mæting og stundvísi, vinnusemi og vandvirkni eru forsendur þess að góður árangur náist.