Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506675028.99

  Íslenska A
  ÍSLE1XA05
  94
  íslenska
  Lestur, málskilningur og tjáning, orðaforði, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemendur hafa þegar þeir koma í framhaldsskóla. Nemendur auki orðaforða sinn og málskilning og treysti kunnáttu sína á öllum sviðum lestrar, ritunar og tjáningar.
  Meginhluti áfangans felst í heildstæðri vinnu með lesskilning, orðaforða, málskilning, tjáningu og ritun/stafsetningu. Lesskilningur og ritun eru t.d. unnin út frá þjóðsögum. Unnið er með ljóð með fjölbreyttum hætti, t.d. með texta við vinsæl dægurlög sem hægt er að nálgast á netinu. Nemendum gefst kostur á að lesa bók að eigin vali og gera grein fyrir henni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - mikilvægi lestrar og bókmennta
   - mikilvægi tjáningar og hlustunar
   - ritun og framsetningu texta
   - gildi lestrarkunnáttu
   - mismunandi lestraraðferðum
   - mikilvægi málskilnings og orðaforða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - meðferð máls með auknum orðaforða og málskilningi
   - að lesa mismunandi texta sér til gagns
   - hlustun og úrvinnslu hennar
   - ritun mismunandi texta við sitt hæfi
   - taka saman kynningu á afmörkuðu efni
   - munnlegri og/eða skriflegri tjáningu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í ræðu og riti
   - lesa bókmenntaverk og aðra texta sér til gagns og gamans
   - semja stutta texta af ýmsu tagi, sögur og ljóð
   - taka þátt í umræðum og rökræðum
   - hlusta á aðra og tjá eigin skoðanir
  Í áfanganum er viðhaft fjölbreytt símat alla önnina, m.a. próf úr afmörkuðu efni (bókmenntir) og leiðsagnarmat ásamt því sem þátttaka í samræðum og virkni í tímum verða metin til einkunnar. Nemendur/kennari velja ákveðin verkefni sem gilda til lokaeinkunnar.