Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506675352.35

  Íslenska B
  ÍSLE1XB05
  95
  íslenska
  Lestur, málskilningur, orðaforði, ritun, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemendur hafa þegar þeir koma í framhaldsskóla. Nemendur auki orðaforða sinn og málskilning og treysti kunnáttu sína á öllum sviðum lestrar, ritunar og tjáningar.
  Meginhluti áfangans felst í heildstæðri vinnu með lesskilning, orðaforða, málskilning, tjáningu og ritun/stafsetningu. Unnið er með málshætti og orðtök, t.d. orð dagsins og málshátt dagsins. Nemendum gefst kostur á að lesa smásögur eftir áhugasviðum og vinna með þær á fjölbreyttan hátt.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - mikilvægi lestrar og bókmennta
   - mikilvægi tjáningar og hlustunar
   - ritun og framsetningu texta
   - gildi lestrarkunnáttu
   - mismunandi lestraraðferðum
   - mikilvægi málskilnings og orðaforða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - meðferð máls með auknum orðaforða og málskilningi
   - að lesa mismunandi texta sér til gagns
   - hlustun og úrvinnslu hennar
   - ritun mismunandi texta við sitt hæfi
   - að taka saman kynningu á afmörkuðu efni
   - tjáningu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í ræðu og riti
   - lesa bókmenntaverk og aðra texta sér til gagns og gamans
   - semja stutta texta af ýmsu tagi
   - taka þátt í umræðum og rökræðum
   - hlusta á aðra og tjá eigin skoðanir
  Í áfanganum er viðhaft fjölbreytt símat alla önnina, m.a. próf úr afmörkuðu efni (bókmenntir) og leiðsagnarmat ásamt því sem þátttaka í samræðum og virkni í tímum verða metin til einkunnar. Nemendur/kennari velja ákveðin verkefni sem gilda til lokaeinkunnar.