Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1506937910.14

  Heimilishald A
  HOME1XA02
  1
  heimilishald
  Persónuleg þrif, geymsla matvæla, geðheilsa, heimilisþrif, leigusamningar, lífsgæði, lög um fjöleignarhús, tryggingar og brunavarnir, viðhald húseigna, álestur umbúða
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Viðfangsefni áfangans skiptist í fjögur þemu. Í fyrsta þemanu er lögð áhersla á persónulegt hreinlæti, viðeigandi og hreinan fatnað og á að þekkja líkama sinn. Unnið er með þætti sem auka færni nemandans í að taka ábyrgð á eigin líkama. Einnig er fjallað um mikilvægi góðra lifnaðarhátta og tengsl þeirra við lífsgæði og geðheilsu.
  Í öðru þemanu er áhersla lögð á almenn heimilisþrif, þvott og geymslu matvæla. Unnið með álestur á umbúðir matvæla og hreinsiefna og að lesa á þvottamerkingar. Farið verður í verklegar æfingar þar sem við á. Í þriðja þemanum er fjallað um ýmsa hagnýta hluti er varða heimilishald, til dæmis viðhald húseigna, rafmagn og brunavarnir, tryggingar og hvert skuli snúa sér þegar eitthvað bjátar á. Í fjórða þemanu er fjallað um sambúð og samskipti við nágranna, réttindi og skyldur þess sem býr í fjölbýli, leigusamninga og húsaleigu- eða vaxtabætur.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - persónulegu hreinlæti og mikilvægi þess í daglegu lífi
   - að viðeigandi klæðnaður er mikilvægur
   - mikilvægi þess að þekkja líkama sinn
   - áhrifum lifnaðarhátta á líðan fólks
   - mikilvægi hreinlætis á heimilum
   - að nota hreinlætisvörur á réttan hátt
   - að þekkja þvottamerkingar
   - að lesa úr geymslumerkingum matvæla
   - mikilvægi þess að viðhalda húseignum til þess að viðhalda virði þeirra
   - mikilvægi þess að hafa brunavarnir í lagi
   - mikilvægi þess að tryggja eignir sínar og þekkja muninn á lögbundnum tryggingum og valfrjálsum
   - réttindum og skyldum sem felast í sambúð við aðra
   - leigusamningum
   - húsaleigu-og vaxtabótum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - þekkja helstu þætti er varða persónuleg þrif
   - hagræða fötum og velja viðeigandi klæðnað
   - þekkja eigin líkama og taka mark á skilaboðum frá honum
   - þekkja hvað eru góðir lifnaðarhættir
   - lesa úr þvottamerkingum
   - lesa utan á umbúðir
   -sinna almennum heimilisþrifum s.s. sópa, skúra, setja í þvottavél, þurrka af o.fl.
   - slá inn rafmagni
   - nota brunavarnarteppi og duftslökkvitæki
   - losa vatnslás
   - skipta um ljósaperur og velja réttan styrk af þeim
   - þekkja mikilvægi þess að lofta út úr híbýlum
   - greina á milli lögbundinna- og valfrjálsra trygginga
   - lesa leigusamninga
   - lesa lög um fjöleignarhús
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - viðhafa persónulegt hreinlæti
   - vita hvaða klæðnaður hentar hverju sinni
   - gera sér grein fyrir eigin líðan og leita aðstoðar eftir þörfum
   - ástunda hollt líferni
   - greina hvenær viðeigandi er að sinna heimilisstörfum
   - þekkja og geta nýtt sér viðeigandi hreinlætisvörur
   - lesa á þvottamiða og setja í þvottavél
   - greina hvenær þarf að sinna viðhaldi híbýla
   - greina hvenær þörf er á aðstoð við viðhald
   - nýta sér eldvarnir
   - vita hvert hægt er að leita ef upp kemur ágreiningur í fjölbýli
  Í áfanganum er viðhaft fjölbreytt mat alla önnina. Námsmat getur t.d. byggt á þátttöku í umræðum, virkni í tímum, verkefnaskilum og mætingu.