Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507022480.96

  Lestur og ritun
  ÍSLE1RO03
  93
  íslenska
  lestur, málnotkun, orðaforði, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  AV
  Áfanginn er ætlaður nemanda sem ekki hefur náð góðum tökum á námsefni íslensku í efri bekkjum grunnskóla. Stefnt er að því að efla sjálfstraust hans og trú á eigin málfærni í ræðu og riti. Áhersla er lögð á að hann bæti lestrartækni, lestrarhraða, lesskilning sinn og öðlist úthald við lestur. Unnið verður með bókmenntatexta jafnt sem ýmsa nytjatexta. Ennfremur fær nemandinn þjálfun í ýmiss konar ritun þar sem reynir á sköpunarhæfni og frumkvæði. Hann fær þjálfun í að nota ýmis hjálpargögn s.s. orðabækur/tölvuorðabækur og yfirlestrarforrit til að bæta og lagfæra eigin texta. Algengasta myndmál og stílbrögð rifjuð upp og unnið með orðaforða með margvíslegu móti til að nemandi auki við orðaforða sinn í ræðu og riti. Nemandinn vinnur og kynnir verkefni sín ýmist einn og/eða með öðrum.
  Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að búa að góðri lestrarfærni, t.d. góðum leshraða, lesskilningi og úthaldi við lestur
  • mismunandi lestraraðferðum, t.d. hraðlestri, nákvæmnislestri og leitarlestri
  • nokkrum tegundum bókmennta- og nytjatexta, s.s. smásögum, blaða- og tímaritsgreinum
  • uppbyggingu ólíkra texta
  • orðaforða sem nýtist í ræðu og riti
  • mikilvægum atriðum sem einkenna góða framsögn og umræður
  • notkun hjálpargagna
  • mikilvægi þess að geta heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns og gamans texta sem gera nokkrar kröfur til lesenda og skilja algengt líkingamál og orðatiltæki
  • nota mismunandi lestraraðferðir við ólíka texta
  • kynna og lýsa munnlega ýmiss konar efni
  • vinna fjölbreytt verkefni þar sem reynir m.a. á sköpun og frumkvæði
  • nota yfirlestrarforrit og orðabækur til að lagfæra eigin texta
  • taka aðalatriði úr texta og átta sig á meginefni hans
  • leita upplýsinga úr heimildum og nýta á viðeigandi hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • semja stutta texta af ýmsu tagi með viðeigandi málfari
  • afla sér upplýsinga í ýmsum nytjatextum, s.s. blaða- og tímaritsgreinum
  • auka leshraða og dýpka lesskilning sinn
  • styrkja eigin mál- og ritfærni
  • túlka texta þótt merkingin liggi ekki á yfirborðinu
  • vinna skapandi verkefni, t.d. í tengslum við vinnu með texta
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.