Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507043226.67

  Leiklist - spuni og grunnvinna
  LEIK1AA05
  6
  leiklist
  Leiklist 1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum þjálfast nemendur í undirstöðuatriðum leiklistar svo sem persónusköpun, spuna og látbragðsleik. Nemendur lesa ljóð, fara með ræður, lesa leikrit og þjálfast í að sviðsetja þau. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á hinu fjölþætta eðli leiklistarinnar og hvernig hún tengist öðrum listgreinum. Kynnt eru hugtök og orðaforði sem tengist greininni. Nemendur eru þjálfaðir í ýmsum spunaaðferðum sem nýtast í leiklist. Unnið verður með sagnaaðferðir, einnig tekist á við textavinnu og verkfærakista leikarans stækkuð. Leikgleði og líkamleg meðvitund efst á baugi. Hópvinna, paravinna og einstaklingsvinna.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - grunnvinnu með persónusköpun
   - grunnhugtökum í leiklist - þekki vinnubrögð úrvinnslu leiktexta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - reyna á sig við úrlausnir verkefna í hópavinnu
   - lestri margs konar gerða af leiktexta
   - að taka virkan þátt í spuna
   - að tjá sig skýrt og geta gert grein fyrir aðferðum og útkomu verkefna
   - að skrifa dagbók fyrir bekkinn sinn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - fá tilfinningu fyrir líkama sínum og rödd sem verkfæri í leiklist
   - öðlast skilning á rými og líkamsvitund
   - vinna verkefni í hópavinnu
   - ræða og vinna með grunnhugtök í leiklist
   - vinna spunaverkefni og þróa áfram ræða um persónusköpun
   - vinna með leiktexta
   - öðlast öryggi og sjálfstraust á leiksviði
  Fjölbreytt námsmat.