Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507043393.77

  Leiklist - spuni og grunnvinna 2
  LEIK2AB05
  8
  leiklist
  texti og tjáning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum þjálfast nemendur í undirstöðuatriðum leiklistar svo sem persónusköpun, spuna og látbragðsleik. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á fjölþættu eðli leiklistarinnar og hvernig hún tengist öðrum listgreinum. Kynnt eru hugtök og orðaforði sem tengist greininni. Nemendur eru þjálfaðir í ýmsum spunaaðferðum sem nýtast í leiklist. Unnið verður með sagnaaðferðir, einnig tekist á við textavinnu og verkfærakista leikarans stækkuð. Unnið er með uppbyggingu karakters og grunnur að leiklistarsögu kynntur. Leikgleði og líkamleg meðvitund efst á baugi. Hópvinna, paravinna og einstaklingsvinna.
  LEIK1AA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - grunnvinnu við persónusköpun
   - grunnhugtökum í leiklist
   - þekki vinnubrögð við úrvinnslu leiktexta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - reyna á sig við úrlausnir verkefna í hópavinnu
   - lesa margskonar gerðir af leiktextum
   - taka virkan þátt í spuna
   - tjá sig skýrt og geta gert grein fyrir aðferðum og útkomu verkefna
   - skrifa dagbók fyrir bekkinn sinn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - fá tilfinningu fyrir líkama sínum og rödd sem verkfæri í leiklist
   - öðlast skilning á rými og líkamsvitund
   - vinna verkefni í hópavinnu
   - ræða og vinna með grunnhugtök í leiklist
   - vinna spunaverkefni og þróa áfram
   - ræða um persónusköpun
   - vinna með leiktexta
   - öðlast öryggi og sjálfstraust á leiksviði
  Fjölbreytt námsmat úfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.