Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507215910.36

  Markaðsrannsóknir
  VIFR3MR05
  1
  viðskiptafræði
  Markaðfræðirannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginviðfangsefni áfangans er að kynna fyrir nemendum undirstöðuatriði markaðskannana, tilhögun og framkvæmd markaðsrannsókna. Farið er í gagnasöfnun, gagnagreiningu og úrvinnslu. Unnin er markaðsrannsókn fyrir fyrirtæki. Lögð er áhersla á vandaða skýrslugerð nemenda og að þeir kynni niðurstöður sínar viðeigandi aðilum.
  Nemandi hafi lokið 5 einingum á öðru þrepi í viðskiptafræðigreinum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • markaðrannsóknum bæðii eigindlegum og megindlegum
  • úrtaksaðferðum og helstu mælikvörðum sem notaðir eru í spurningalistum
  • kostum og göllum helstu tegunda kannanna
  • tilgangi og hugmyndafræði markaðskannanna
  • þýðingu markaðskannanna fyrir fyritæki og samfélag
  • samspili þarfa og markaðsrannsókna
  • umhverfigreiningu á áhrifum mismunandi sviða umhverfsins á fyrirtæki
  • samkeppnisgreiningu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • framkvæma markaðsrannsókn
  • gera rannsóknaráætlun
  • gera vandaðan spurningalista
  • nota aðferðir og verkfæri markaðskannanna við lausn raunhæfra verkefna
  • greina þarfi sem liggja að baki ýmsum vörum og/eða viðskiptum
  • framkvæma einfalda umhverfisgreiningu
  • framkvæma einfalda samkeppnisgreiningu
  • framkvæma einfalda markaðshlutun út frá gefnum breytum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra mikilvægi rannsókna fyrir einstaklingi, fyrirtæki og samfélagi
  • finna lausn á raunverulegum viðfangsefnum á sviði markaðfræðinnar
  • taka þátt í umræðu um markaðsmál með skilningi og út frá faglegu sjónarmiðii
  • lesa um málefni tengd markaðsmálum með skilningi
  • beita upplýsingatækni við öflun upplýsinga og lausn verkefna
  • nýta eigin reynslu af atvinnu og atvinnulífi við lausn verkefna
  • notað ýmis verkfæri stjórnunar til að auðvelda skipulagningu og gera stjórnun árangursríka
  • notað hugmyndir, aðferðir og verkfæri markaðfræðinnar til árangursríkrar markaðssetningar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.