Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507217175.74

  Yndislestur og ritsmiðja
  ÍSLE3YR05
  52
  íslenska
  Yndislestur og ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfangum er lögð áhersla á að nemendur lesi sér til ánægju og þroska ásamt þvi að æfast í ritun skapandi verkefna. Tilgangur áfangans er tvíþættur: Annars vegar að nemendur kynnist fjölbreyttu úrvali íslenskra og erlendra ritverka. Hins vegar að nemendur skrifi eigin texta, æfist í yfirlestri eigin verka sem og annarra á gagnrýninn hátt. Nemendur geta valið um að hafa vægi lestrar og ritunar jafnt eða að leggja meiri áherslu á annan þáttinn. Umræður eru mikilvægur þáttur í áfanganum.
  ÍSLE2MG05 Málsaga- og goðafræði eða að hafa lokið íslensku á öðru þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lestrar
  • mismunandi tegundum ritverka og uppbyggingu þeirra
  • einkennum íslensks máls sem nýtast við ritun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina aðalatriði texta og beita bókmenntahugtökum í umfjöllun um ritverk
  • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og túlkun
  • taka þátt í málefnalegum umræðum um bókmenntir
  • taka við gagnrýni á eigin verk og vinna úr henni
  • beita markvissum vinnubrögðum við ferilsritun
  • skilja og nota viðeigandi stílbrögð og menningarlegar vísanir í ritmáli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • dýpka skilning sinn á ritverkum
  • auka og bæta málskilning og orðaforða
  • beita málinu á árangursríkan hátt í ræðu og riti
  • efla hæfni sína til skapandi skrifa og öðlast trú á eigin getu
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan grípandi texta og velja ritstíl eftir aðstæðum
  Námsmat byggir á leiðsagnarmati þar sem nemendur fá endurgjöf á það sem vel er gert ásamt ábendingum um það sem betur má fara.