Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1507279828.02

  Iðnreikningur stálsmiða
  IÐNR2IM02(AV)
  2
  Iðreikningur
  iðnreikningur, málmiðnaður
  Samþykkt af skóla
  2
  2
  AV
  Í áfanganum er lagður grunnur að hagnýtri beitingu eðlisfræðilegra og stærðfræðilegra lögmála í málmiðnaði, með hliðsjón af þekkingu nemendans á efnisfræði, suðuaðferðum, samsetningum og eiginleikum efna. Nemandinn leitar lausna á viðfangsefnum sem upp koma með útreikningum sem tengjast flatarmálsfræði, hlutfallareikningi, efnisnýtingu og fleira. Unnið er með einingar SI kerfisins og ýmsar stærðfræði formúlur sem tengjast greininni. Fjallað um hugtök eins og t.d.: skerhraða, drifhlultföll, þenslu, rúmtak, þrýsting og spennu.
  Að hafa lokið stærðfræði í grunnskóla með fullnægjandi hætti að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum og SI einingum sem snerta á viðfangsefnum greinarinnar
  • reikniaðferðum sem beitt er í útreikningum flatar-, rúmmáls- og massareiknga
  • reikniaðferðum sem beitt er í útreikningum hlutfallareiknings og veldisreikninga
  • helstu mælieiningum sem notaðar eru í greininni
  • helstu afleiðingum af reikningsskekkjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna rúmmál, massa og flatarmál
  • reikna út efnismagn og nýtni út frá gefnum forsendum
  • reikna hlutföll, skerhraða, þenslu og samdrátt
  • reikna sig á milli einingakerfa (mála og voga)
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta formúlur og lögmál til lausnaleitar
  • stýra verki af öryggi frá efnisrekka til afhendingar
  • afla sér upplýsinga um eiginleika efna og tækja og lesa úr þeim
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.